تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | 18:29 | نویسنده : مهین کارگزار

خواندن نماز صبح از ابتلا به بيماری‌های قلبی جلوگيری می‌كند

به گزارش پایگاه شفا به نقل از ایکنا ( خبرگزاری قرآنی ايران ) : نتايج تازه‌ترين تحقيقات علمی نشان می‌دهد، خواندن نمازصبح،‌ بهترين شيوه‌ برای پيش‌گيری از بيماری‌های قلبی ـ عروقی است.بر اساس تحقيقات انجام شده ازسوی مؤسسه‌ی قلب و عروق اردن، خواب طولانی مدت در طول شبانه‌روز‌، مهم‌ترين عامل ابتلا به بيماری‌های قلبی است. اين تحقيقات نشان می‌دهد اگر فردی به مدت طولانی بخوابد، ضربان قلب او به پنجاه بار در دقيقه كاهش می‌يابد كه اين امر، منجر به كندی گردش خون در سرخرگ‌ها و سرانجام انسداد رگ‌ها شده و حملات قلبی عروقی را به‌دنبال خواهد داشت. اين تحقيق همچنين بر ضرورت حداقل پانزده دقيقه تحرك بدنی پس از چند ساعت خواب تأكيدمی‌كند. در نتايج اين تحقيق با بيان اينكه ادای نماز صبح برای اين امر كافی است، به سلامت قلبی مسلمانانی كه صبح زود بيدار شده و برای انجام فريضه‌ی نماز به مسجد می‌روند، اشاره شده و آمده است: اگر اين عمل در مسجد و يا به‌صورت گروهی انجام شود، نتيجه‌ی بهتری خواهد داشت.
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | 18:16 | نویسنده : مهین کارگزار
۱-لیست فایلهایی که اخیرا اجرا کرده ایم در کجا قرار دارد؟

الف)- MY DOCUMENT                            ب)- MY RECENT DOCUMENT

ج)- MY COMPUTER                               د)-TASKBAR

۲-انتخاب کدام گزینه از کادر محاوره ای TASKBAR AND START MINU PROPERTIES باعث می شود که TASKBAR همیشه روی سایر برنامه ها قرار گیرد به عبارت دیگر همیشه دیده شود؟

الف)- LOCK THE TASKBAR

ب)-AUTO HIDE THE TASKBAR

ج)-KEEP THE TASKBAR ON TOP OF OTHER  WINDOWS

د)-SHOW QUICK LAUNCH

۳-برای اینکه ارتباط کاربر فعالی با کامپیوتر قطع شود و کاربر دیگری وارد سیستم شود از کدام گزینه بهتر است استفاده کنیم؟

الف)- انتخاب LOGOFF   از منوی START

ب)- انتخاب RESTART  از پنجره SHUTDOWN WINDOWS

ج)- انتخاب SHUTDOWN از پنجره SHUTDOWN WINDOWS

د)- انتخاب STAND BY از پنجره SHUTDOWN WINDOWS

۴- برای اینکه به منوی START\ALL PROGRAMS یک برنامه یا فولدرجدید اضافه کنیم باید:

الف)- از کادر محاوره ای CUSTOMIZE START MENU گزینه ADD را انتخاب کنیم

ب)- از کادر محاوره ای TADKBAR AND START MENU PROGRAMSگزینه ADD را انتخاب کنیم

ج)- از کادر محاوره ای  CUSTOMIZE CLASSIC START MINU گزینه ADD را انتخاب کنیم

د)- از کادر محاوره ای CUSTOMIZE START MENU گزینه REMOVE را انتخاب می کنیم

۵- برای باز کردن منوی کنترل پنجره ها از کدام گزینه استفاده می کنیم.

الف)- ALT+SPACE                               ب)-ALT

ج)- ALT+F                                          د)-LAT+K

۶- کدام گزینه باعث می شود که صفحه جاری به عنوان HOME PAGE قرار گیرد؟

الف)-USE CURRENT                        ب)-USE DEFAULT

ج)-USE BLANK                              د)-OPTIONS

۷- کدامیک از گزینه های زیر یک مرورگر وب می باشد؟

الف)- ALTAVISTA                        ب)- GOOGLE                 ج)-  LE               د)ـYAHOO

۸- اگر بخواهید عبارت مورد نظر در نتیجه جستجو وجود نداشته باشد از جه علامتی استفاده می نمائید؟

الف)-&             ب)- +                 ج)-   -                  د)-%

۹- جهت قطع ارتباط با اینترنت از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)- CONNECT                                         ب)-NO CONNECT

ج)-   EJECT                                                د)-DISCONNECT

۱۰- پست الکترونیک به کدام گزینه معروف است ؟

الف)- ECOMMERCE              ب)-  EBANKING                 ج)۰ ELECT         د)-EMALL

۱۱- اصطلاح WEB به معنی چیست؟

الف - یک شبکه تار عنکبوتی که اتصالات کامپیوتری را شامل می شود.

ب)- یک شبکه کوچک محلی

ج)- یک شبکه گسسته

د)- یک شبکه با ناحیه شهری

۱۲- عبارت ISPمخفف کدام عبارت زیر می باشد؟

الف)- شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت                           ب)- شرکت ارائه دهنده پست الکترونیک

ج)- کتابخانه الکترونیکی                                         د)- تجارت الکترونیکی

۱۳- پسوند سایتهای مربوط به موسسات دولتی کدام است؟

الف)-  COM                         ب)- GOV                       ج)-  EDU                        د)ـMIL

۱۴- به منظور اضافه نمودن مشخصات پست الکتروینک افراد از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

الف)-INBOX                                           ب)-ADDRESS BOOK

ج)- DAARESS                                        د)-ADD ADDRESS

۱۵- نامه های فرستاده شده درکدام پوشه نگهداری می شوند؟

الف)- INBOX                                            ب)- OUTBOX

ج)- SENT ITEM                                         د)-SENDتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ | 18:32 | نویسنده : مهین کارگزار
ACCESS
1.برای مخفی نمودن ستون یک جدول توسط فرمان Hide Columns از کدام منو استفاده می کنیم ؟
الف  – Format        ب  -   Edit        ج  -  View         د -   Tools
2.برای طراحی یک فرم از بخش  ….   استفاده می کنیم .
الف – Layout         ب – Next          ج  –  query        د  –  table
3.با استفاده از فرامین  قالب بندی چه بخشهایی از متن قابل تغییر می باشد؟
الف  – نوع فونت       ب  -  اندازه فونت         ج  -  رنگ فونت      د  -  تمامی موارد فوق
۴.جهت اضافه کردن تصویر به فرم از کدام منو استفاده می کنیم ؟
الف  -  Edit          ب  –  View          ج  –   Tools               د  –  Insert
5.برای ایجاد یک پرس و جوی استخراج داده از چه بخشی استفاده می کنیم ؟
الف  -    Tabels     ب-  Query         ج  –  Forms       د  –  Reports
6.فرمان ایجاد گزارش چه نام دارد ؟
الف -  Tables        ب   -   Forms          ج -   Reports        د  –  هیچکدام
۷.خروجی گزارشات می تواند به چه حالتی باشد ؟
الف  -  گزارشات ستونی        ب  -  گزارش جدولی        ج  -  گزارش عادی       د- همه موارد فوق
۸.در جدول برای جستجوی اطلاعات  هنگامی که بخواهیم رکوردهایی که کد شناسایی آنها ۸۹ نمی باشد کدام عملگر منطقی را باید انتخاب کنیم ؟
الف  – >89  =                      ب  –  < = 89                            ج  -  <>89               د -   >89<
9.کدام یک از گزینه های زیر درست است ؟
الف  -  Sort Ascending   رکوردهای برگ داده را به صورت نزولی با استفاده از ستون انتخاب شده مرتب می کند.
ب -  Sort Ascending   رکوردهای برگ داده را به صورت صعودی  با استفاده از ستون انتخاب شده مرتب می کند.
ج -  Sort Descending  رکوردهای برگ داده را به صورت نزولی با استفاده از ستون انتخاب شده مرتب می کند.
د -  ب و ج
۱۰.کدامیک از گزینه های زیر برگ داده ها را بر اساس داده هایی که دریک فرم وارد می نمایید فیلتر می کند ؟
الف  -  Filter By selection           ب  –  filter by form       ج  -   Apply / Remove filter       د  – همه موارد

Power Point
برای ایجاد یک اسلاید جدید از فرمان New Slide استفاده می کنیم  . این فرمان در کدام منو قراردارد؟
الف  -  Insert              ب –  File             ج  –  View              د  –  Tools
برای ایجاد یک اسلاید جدید از کدام دگمه زیر استفاده می کنیم ؟
الف – Ctrl + N             ب  -  ‍Alt + N               ج – Ctrl + M       د –  Alt + M
الگوی طراحی چه نام دارد ؟
الف –  Template          ب  -   Title Slide        ج – Design Template     د  – Layout
فرمان ایجاد  سرصفحه و پاصفحه جهت اسلاید چه نام دارد؟
الف – Master         ب –  Header and Footer        ج –           Heading & Footnoteد  –  Page heading
برای دوران موضوعات به سمت راست از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم ؟
الف -  Rotate or flip                ب  -  Rotate right                   ج -  Rotate left            د -  Rotate vertical
برای تغییر نوع یک نمودار از کدام فرمان استفاده می کنیم ؟
الف -   Chart Option           ب  –  Format chart Area                ج  – Chart type                د  -  Format data series
برای اضافه کردن یک جلوه نمایشی به یک اسلاید به روش انتقال باید در کدام نمای نمایش قرار گیریم ؟
الف -  Normal View           ب –  Outline view             ج  – Slide sorter               د  –  Slide show
برای مشاهده جلوه نمایش یک اسلاید با سرعت متوسط از کدام حالت زیر استفاده می کنیم ؟
الف  – Slow                    ب  – Fast                               ج  –  Medium                     د – Faster
برای اعمال تنظیمات یک جلوه نمایشی  برروی تمامی اسلاید ها باید روی کدام دگمه کلیک نمود؟
الف – Apply                    ب – Apply to All              ج  –  Ok                        د  – Save
برای تعیین محدوده یک اسلاید ازچه فرمانی استفاده می کنیم ؟
الف  -  Slide page                  ب –  Page setup             ج  – Find                 د  – Setup
Excel
برای اینکه یک تصویر در Background انداخته شود چه باید کرد ؟
الف –  انتخاب Background   از منوی Format                  ب  -  Insert  à picture               ج  -  هردو     د – هیچکدام
اگر عدد ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ را وارد کنیم  و سپس کلید Enter را بفشاریم  چه عددی ظاهر می گردد؟
الف  –  ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     ب  -۷,۵ + ۱۴E                  ج  ۷,۵E+14                 د – ۷۵E + 14
برای باز کردن برنامه Excel کدام روش زیر درست است ؟
الف -  Start à Program à Microsoft Excel
ب – Start à New Office Document سپس کلیک روی آیکون Blank Workbook
ج – با استفاده از برنامه My computer  و کلیک روی آیکون Excel
د – با دوروش الف و ب
فایلهای صفحه گسترده Excel را با کدام دستور زیر ذخیره می کنند؟
الف – با دستور Save  یا آیکن آن در نوار ابزار استاندارد
ب  -  با دستور Save As  یا آیکن آن در نوار ابزار استاندارد
ج -  با کلیدهای Ctrl + S
د -  الف و ج
آیا می توان با استفاده  از پنجره Option از منوی Tools تعداد کاربرگهای پیش فرض را اضافه یا کم نمود؟
الف -  بلی          ب  -  خیر           ج  -  به شرطی که  پیش فرضهای Excel  ثابت نباشد .                د -  گزینه الف و ج
برای تغییر نحوه رویت کاربرگها از کدام دستور زیر استفاده می شود؟
الف – از منوی View  گزینه Normal
ب  – ازمنوی View گزینه Page break preview
ج – ازمنوی ‌View گزینه Customize
د – گزینه الف و ب
منظور از الگو یا Template چیست ؟
الف  –   Template  الگوهایی هستند که برای پیشگیری از تکرار عملیات در اکسل استفاده می شوند
ب  -  Template  ها فایلهایی هستند که به ما کمک می کنند تا سرعت کار در اکسل بیشتر گردد.
ج  – Template  ها  الگوهایی هستند که در سایتهای وب استفاده می شود.
د – الف و ج صحیح است .
Template یا الگو می تواند شامل عناصر زیر باشد
الف  -  سرصفحه و پاصفحه                                                          ب  -  متن و گرافیک
ج  – فرمول و سبک نوشتاری  و ماکرو                                              د  – هرسه گزینه صحیح است
پسوند الگوهای اکسل  کدام است ؟
الف  –  Xlt                          ب  -  Xls                        ج  – rtf                       د -  Txt
برای وارد کردن برچسب متنی در اکسل از کدام ابزار استفاده می شود ؟
الف  – از ابزار Tools / Options                                                        ب  -  از ابزار  Auto Complete
ج  – از ابزار Auto format                                                                 د -    از ابزار Properties
Word
پسوند فایلهایی که  با  واژه پرداز Word ایجاد می شود  چیست ؟
الف -  DWG              ب – XLS    ج  -  DOC         د  – WRI
برای ذخیره اسناد  از کدام  دستور زیر استفاده می کنیم ؟
الف  -  دستور Save  از منوی  File                     ب  -  آیکون Save  در نوار استاندارد
ج -  آیکون Save As  از نوار ابزار استاندارد          ج  -  گزینه الف و ب صحیح است .
برای بازکردن یک فایل متنی از فلاپی دیسک A کدام روش درست است ؟
الف – روی آیکون Open  از نوار ابزار کلیک کرده و اسم فایل را در کادر File Name  تایپ می کنیم .
ب -  روی آیکون Open   از نوار ابزار کلیک کرده  سپس درایوA   را از کادر Look in  انتخاب و روی فایل مورد نظر کلیک می کنیم .
ج  – پنجره Save As  را باز کرده  و از کادر Search   فایل مورد نظر را جستجو و کلیک می کنیم .
د -  از پنجره  My  Computer   درایو A را کلیک کرده و روی فایل مورد نظر کلیک می کنیم .
سندی را در برنامه Word باز کرده و تغییراتی در آن داده ایم با فشاردادن کدام یک از کلیدهای زیر این تغییرات  ذخیره می شود ؟
الف  -  Alt +  O                  ب  -  Ctrl +O            ج  -  Ctrl + S           د  – Alt +S
منظور از Online در گزینه Help چیست ؟
الف – یعنی  مطالب و  محتویات   Help   سریعا در روی صفحه  در اختیار کاربران قرار می گیرد .
ب  -  یعنی  دستور  Help  سریعا اجرا می شود.
ج – با کلیک روی  علامت  (?)    دستور Online   اجرا می شود.
د  -  هرسه گزینه صحیح است .
تابع Help (What’s This) با کدام روش زیر ظاهر می شود ؟
الف  -  با کلیک روی گزینه Help
ب  -  با کلیک روی علامت  (?)   در گوشه بالا – سمت راست صفحه
ج -  با کلیک روی آیکون Online   از منوی Help
د  -  با کلیک روی آیکون   What’s This از منوی Help
برای مشاهده روشهای نمایشی Normal , print layout , zoom و .  . .
الف  -  از منوی File  گزینه   Customize  استفاده می کنند.
ب  -  منوی  View  را کلیک کرده و روشهای نمایشی ظاهر می شود.
ج  -  منوی Format  گزینه  Option  استفاده می کنند.
د  -  گزینه  الف و ج  درست است .

عمل بزرگنمایی در Word با کدام دستور زیر انجام می شود ؟
الف  – Font size          ب  – style             ج   -  Zoom         د  -  Scale

برای مشاهده صفحات بعدی و قبلی از کدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود ؟
الف  -  کلیدهای  End – Home                            ب  – کلیدهای Page Up  -  Page Down
ج  -  کلید Tab                                                    د -  کلیدهای   Ctrl +Tab

کلید تست سئوالات فوق :

سئوال الف ب ج د سئوال الف ب ج د سئوال الف ب ج د
۱ Ì


۲۱ Ì


۴۱

Ì
۲ Ì


۲۲
Ì

۴۲


Ì
۳


Ì ۲۳


Ì ۴۳

Ì
۴


Ì ۲۴


Ì ۴۴ Ì


۵
Ì

۲۵ Ì


۴۵
Ì

۶

Ì
۲۶


Ì ۴۶

Ì
۷


Ì ۲۷


Ì ۴۷

Ì
۸

Ì
۲۸


Ì ۴۸ Ì


۹


Ì ۲۹ Ì


۴۹ Ì


۱۰
Ì

۳۰
Ì

۵۰۱۱ Ì


۳۱

Ì
۵۱۱۲


Ì ۳۲

Ì
۵۲۱۳

Ì
۳۳
Ì

۵۳۱۴
Ì

۳۴

Ì
۵۴۱۵
Ì

۳۵ Ì


۵۵۱۶

Ì
۳۶
Ì

۵۶۱۷ Ì


۳۷
Ì

۵۷۱۸

Ì
۳۸

Ì
۵۸۱۹
Ì

۳۹
Ì

۵۹۲۰
Ì

۴۰ Ì


۶۰منبعتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | 17:44 | نویسنده : مهین کارگزار

سوالات تستی

1- برای نمایش ساختار درختی کدام گزینه صحیح است؟

الف)Explore                                 ب)Details                     

 ج) Properties                          د) الف و ب

2- جهت مخفی کردن فایلها و از حالت مخفی خارج کردن از کدام مسیر استفاده می کنیم؟

الف)File\Tools\Folder Option                      ب) Tools\Folder Option

ج) Control Panel\Folder Option                            د) ب و ج

3- کار گزینه Enable pointer Shadow در تنظیمات Mouse چیست؟

الف) دادن رنگ سیاه به Mouse          ب) دادن سایه به نشانگر Mouse

ج) دادن سایه همراه با Trails به Mouse          د) همه موارد

4- برای مرتب سازی آیکنها به صورت خود کار از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Auto arrange                           ب) Auto to arrange            

ج) Automatically                              د) Automatically to arrange

5- جهت فعال کردنStatus bar  از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Edit / Standard view                           ب) Tools / Status bar

ج) File / Standard view                                د) View / Status bar

6- کدام کلید معادل دستور refresh  است؟

الف ) Alt + F4                 ب) F5          ج) Ctrl + A            د) F3

7- برای انتخاب متوالی آیکون ها به هنگام کلیک کردن چه کلیدی را پایین نگه می داریم ؟

الف) Alt + Ctrl              ب) Ctrl              ج) Shift       د) Alt + Shift

8- کار گزینه Keep the taskbar on top of other در تنظیمات Task bar چیست؟

الف) مخفی کردن Taskbar                                 

ب) نمایش Taskbar بر روی پنجره های دیگر

ج) گروه کردن برنامه هم نوع                                 د) هیچکدام

9- کدام گزینه شکل Mouse  را تغییر می دهد؟

الف)Button              ب)Pointer               ج)Speed          د)Motion

 10- کلید معادل دستور Select all کدام است ؟

الف)Ctrl + A           ب)Alt + A          ج)Ctrl + Z            د)هیچکدام

11- برای بستن پنجره ها ازکدام گزینه استفاده می گردد؟

الف) Alt + F4                                 ب) Edit / Close                  

 ج) زدن دکمه ×  در گوشه پنجره         د) همه موارد

12- این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ (آیکنی که به عنوان یک میان بر اصلی و اجرایی یک برنامه اشاره می کند).

الف)Recycle bin          ب)Clip board       ج)Short cut        د)Folder

13- کارفرمانهای گزینه Arrange Icon by  چیست؟

الف ) تنظیمات صفحه                                  ب) دوباره خوانی صفحه                  

ج) مرتب کردن فایلها                                   د) نمایش زیر شاخه ها

14- کدام گزینه reset  گرم است؟

الف) فشار دادن کلید Reset از روی Case                          

 ب) فشار دادن کلیدهای Ctrl + Shift + Del

ج) فشار دادن کلید Power از روی Case                            

 د) فشار دادن کلیدهای Alt + Ctrl + Del

15- برای نمایش جزئیات آیکنها از چه دستوری استفاده می کنم؟

الف)Arrange Icon     ب)Large Icon        ج)Details        د)Properties

16- کار قسمت Task Manager در Task Bar چیست؟

الف) مدیریت منوی Start                                              

 ب) مدیریت و سازماندهی System try

ج)مدیریت و سازماندهی پنجره های باز                   

د) همه موارد

17- کلید میانبر file\new  و کار کلید میانبرCtrl + x  هر کدام گزینه ی آمده است ؟

الف) Alt + N – دستور Cut                        

ب) Ctrl + N – دستور Cut

ج) Ctrl + O – دستور Copy                      

د) Alt + O – دستور Copy

18- کار گزینه Refresh در چیست؟

الف)تنظیم صفحه                    ب)دوباره خوانی صقحه

ج)مرتب کردن آیکونها             د)زیرشاخه هارا نمایش می دهد

19- برای افقی چیدن پنجره  در کنار یکدیگر از چه دستوری استفاده می کنیم؟

الف) Cascade windows                     ب) Tile windows horizontally

ج) Tile windows vertically                    د) هیچکدام

20- جهت مرتب کردن فضای سیستم از کدام دستور استفاده می کنیم؟

الف)Disk Defragmenter                  ب)Disk check                     ج )Back Up                                    د)Explore

 


1.         به نوار پایین صفحه دسک تاپ....... می گویند.

الف)نوار کار      ب)نوار ابزار            ج)نوار آدرس              د)نوار عنوان

2.         منوی که با کلیک راست نمایش می یابد،چه نام دارد؟
الف)منوی میانبر         ب)نوار منو         ج)منوی فایل           د)زیر منو

3.         از کدام دکمه های کنترلی برای برگرداندن پنجره به وضعیت قبل استفاده می شود؟
الف)Maximize         ب)Minimize        ج)Restore               د)Close

4.         جهت باز کردن منوی start از طریق صفحه کلید از چه کلید هایی استفاده می شود؟
الف)Alt + Tab       ب)Alt + Space      ج)Alt  + F4          د)Ctrl +Esc

5.         کدام گزینه کامپیوتر را به حالت نيمه خاموش مي برد و مصرف برق را به حداقل مي رساند ؟
الف)Turn off     ب)Restart      ج)Stand by           د)Log off

6.          جهت انتخاب همه فایل ها و پوشه های یک پنجره از کدام روش استفاده می شود؟
الف) کلید هایAlt +A                  ب) کلید های Ctrl + A         

ج)انتخاب گزینه Select All از منوی Edit      د) گزینه های ب و ج

7.         کدام نام فایل صحیح است؟
الف)test1.txt                     ب)test*.txt                      

ج)test?.txt                        د)test>1.txt

8.         برای ارسال فایل ها و پوشه ها به درایو فلاپی ، کدام روش مناسب تر است؟
الف)Copy , Paste               ب)Send To/ my document            

 ج)Cut , Paste                  د)Refresh

9.         برای انتخاب آیکون های کنار هم از چه کلیدی استفاده می شود؟
الف)Shift                         ب) Alt                           

 ج)Ctrl                              د)Alt + Shift

10.     براي مشاهده جزئياتي راجع به آيكونها نظير اندازه ،تاريخ و ... کدام گزینه از منوي view استفاده مي شود؟
الف)Icons                            ب)List                           

  ج)Details                          د)Tiles

11.     براي حذف فایل ها و پوشه ها به طور كامل (بدون وارد شدن به سطل بازيافت) از گزینه...... استفاده مي شود؟
الف)Delete                       ب)Shift+ Delete               

 ج)Ctrl+ x                          د)shift  

12.     جهت مرتب کردن عمودی پنجره ها در صفحه دسک تاپ چه گزینه ای را باید انتخاب نمود؟
   ا لف) Tile windows Horizontally        ب ) Tile windows vertically   

       ج) Cascade Windows                 د)Minimize all windows

13.     انتخاب کدام گزینه در تنظیمات نوار وظیفه باعث مخفی شدن آن می شود؟
الف)Auto hide the taskbar                           ب)  taskbar Lock the    

  ج)show Quick Launch                               د)Show the clock

14.     در پنجره ویژگیهای نوار كار چه موقع امكان جابجايي و تغيير اندازه نوار نخواهد بود؟
الف)در صورت فعال بودن گزینه Lock the taskbar           

 ب) در صورت غير فعال بودن گزینه Lock the taskbar
ج)با فعال كردن گزینه Keep the taskbar on top of  other windows      د) با فعال كردن گزینه Auto) hide the taskbar

15.     برای افزودن میانبر برنامه به منوی start از کدام روش استفاده می شود؟
الف) کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه Properties    

  ب) کلیک راست روی دسک تاپ و انتخاب گزینه Properties
ج) کلیک راست روی آیکون My computer و انتخاب گزینه Properties   د) کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه  Tool bars

16.      برای اینکه یک فایل اجرایی به هنگام راه اندازی ویندوز به طور خود کار اجرا شود میانبر  آنرا کجا قرار میدهیم؟
الف)Accessories                ب)All Program                 

 ج)منوی Start                     ج)Startup

17.      در کادر محاورهای Display properties توسط کدام یک از زبانه های زیر می توان اجزای ویندوز را به دلخواه تغییر داد؟ 
 الف)Screen Saver             ب) Desktop                     

ج)Appearance                  د)Settings

18.     با انتخاب کدام گزینه در كادر Schedule Task امکان اجرای برنامه به صورت ماهيانه فراهم مي شود؟
الف)   Daily                     ب)Weekly                      

  ج)Monthly                       د)When my computer starts

19.     برای نمایش قاب وظیفه در پنجره پوشه ها چه گزینه ای را باید فعال نمود؟
الف)Open each folder in the same windows                

 ب) Show common task in folders
ج)its own windows Open each folder in                     

 د)Use windows classic folders

20.     جهت مشاهده پسوند فایل ها چه تنظیمی بایستی انجام گیرد؟
الف) Hide extension for known file typesرا فعال نمود      

 ب) Hide extension for known file typesرا غیر فعال نمود
ج) folders  Show hidden files and را فعال نمود.               

د) folders  do not Show hidden files and را غیر فعال نمود.

21.     در برنامه Paint جهت چر خاندن تصوير از کدام گزینه استفاده مي شود؟
الف)گزینه Stretch\Skew  از منوي Image                      

ب)  گزینه Flip\Rotate از منوي image
ج)گزینه Attributes  از منوي Image                            

د)گزینه Invert color از منوي Image     

22.     در برنامه Paint براي ترسيم چند ضلعي از کدام ابزار استفاده مي شود؟
الف)Rectangle                    ب)fill                             

 ج)Line                            د)Polygon

23.     براي ایجاد لیست علامت دار در برنامه pad Word باید از کدام گزینه استفاده نمود؟
الف)Bullets         ب)Font              ج)Bold                   د)Underline

24.     به وسیله کدام بر نامه می توان از فایل ها و پوشه ها پشتیبان تهیه نمود؟
الف)Backup      ب)Winrar       ج)Disk clean up          د)Calculator

25.      پسوند فایل هاي پشتيبان ..... مي باشد.
الف)Zip          ب)Rar               ج)Bkf                       د)Bak

26.      براي احياي فایل ها از نسخه پشتيبان کدام گزینه را به كار مي بريم؟
الف)Restore file and setting                ب)Advanced                    ج)My document and setting    د)Everyone document and settings

27.      توسط کدام بر نامه می توان فایل ها و پوشه ها را فشرده نمود؟
الف) Disk clean up            ب)Winrar                        

ج) Backup                       د)Restore

28.     به توانایی اجرا و بازکردن همزمان چند برنامه باهم ..................می گویند.
الف)Task Manager      ب)Multi Tasking                    

ج)Multi User                 د)Run Program

29.      برای انتخاب چند آیکون پراکنده در میز کار از دکمه های...............استفاده می شود. 
الف)Ctrl+ Click                 ب)Ctrl +Right Click                 

ج)Click+Shift                    د)Shift +right Click

30.     چگونه برنامه hibernate به جای stand by ظاهر می شود؟
الف)فشردن کلید shiftهنگام انتخاب دکمه start               

 ب) فشردن دکمه ctrl هنگام انتخاب log off     
ج)فشردن کلید shift هنگام انتخاب stand by                  

د) فشردن کلید shift هنگام انتخاب گزینه turn of computer

31.      کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) به قسمت راست نوار کار که شامل اطلاعات و آیکون هایی از قبیل ساعت سیستم و زبان سیستم است tray bar می گویند.
ب) برای دسترسی سریع تر و راحت تر به برنامه ها از shortcut  استفاده می شود.
ج) گزینه stand by کلیه  برنامه ها را بسته و کامپیوتر را خاموش می کند.
د) گزینهlog off کلیه  برنامه های کاربر فعلی را می بندد و آماده  ورود کاربر بعدی می شود.

32.      یک بار فشردن و رها کردن دکمه سمت چپ ماوس را ......می گوییم .
الف) right click                     ب) click           

ج)double click                      د) drag

33.     نوار افقی واقع در زیر نوار عنوان که فرامین لازم برای کار با برنامه یا پوشه در آن قراردارد.
الف) menu bar                  ب) scroll  bar                   

 ج) status bar                  د) title bar

34.     جهت تصحیح اشتباهات و بازگشت به عقب از دکمه های .................. استفاده می شود.
الف) alt+ ctrl                    ب) ctrl +u                       

ج ) alt +tab                      د) ctrl +z

35.      کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می کند؟
الف)toolbar                      ب)address bar                 

ج)search bar                     د)menu bar

36.       محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در.......می باشد.
الف)حافظه اصلی                  ب)Hard disk               

 ج)Clipboard                        د) Rom

37.      کدام یک از گزینه های زیر عمل برش را انجام می دهد؟
الف)alt +v                         ب)alt +c                                

 ج)ctrl +c                           د)ctrl +x

38.      با فشردن دکمه properties  روی درایو.......
الف) میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می نماییم.  ب)خصوصیات فایلها و پوشه ها را به صورت گروهی تغییر می دهیم.
ج) تعداد فایل ها و پوشه ها را مشاهده می نماییم.             

 د) زمان دسترسی به اطلاعات درایو را مشاهده می نماییم.

39.     دکمه  معادل  f5معادل کدا م گزینه است؟
الف) favorites                   ب) undo                         

 ج) forward                       د)refresh

40.      کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)در روش حذف منطقی هرنوع اطلاعاتی که ما حذف می کنیم به صورت واقعی حذف نمی شود.
ب) ctrl +v معادل گزینه paste   از منوی Edit  می باشد.    

 ج) گزینه Folder نوار ابزار استاندارد با   my computer  یکسان است.
د) windows explorer  ساختار درختی پوشه ها را نمایش می دهد.

41.      برای بستن پنجره  فعال جاری از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود.
الف) ctrl +a                      ب) Alt+f4                       

ج) shift+f10                     د) alt +tab

42.      لیست چه برنامه هایی در نوارtaskbar  ایجاد می شود؟
الف)برنامه نصب شده در ویندوز.                                  

 ب)پوشه ها و برنامه های باز شده.
ج)برنامه های مربوط به اینترنت و تنظیمات شبکه.             

د) برنامه های مربوط به تنظیمات سیستم.

43.      با کدام بک از گزینه های زیر می توان برنامه زمان بندی شده را تعریف کرد؟
الف)start up                     ب)task manager              

ج)task scheduler                د)time

44.      برای غیر فعال کردن  یک برنامه در زمان بند از کدام گزینه استفاده می شود؟ 
الف)delete                               ب) enable                             

ج)setting                                 د)disable

45.      برای نمایش لیست برنامه ها ی درحال اجرا وسوییچ بین آنها ازدکمه های..........استفاده می شود.
الف)alt+ tab                         ب)alt+ f5                        

 ج)alt +spacebar                 د)alt +enter

46.       برای مرتب بودن همیشگی آیکون ها  از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف)arrange icon               ب)sort by name               

ج)auto arrange                د)align to grid

47.     برای تنظیمات ویندوز از  ....................... استفاده می شود.
الف)general                      ب)control panel               

ج)system                         د)help

48.      با انتخاب گزینهopen each folder in the same window   در سر برگ  General  از پنجره Folder option کدام کار انجام می گیرد؟
الف) فایل های مخفی پوشه ها نشان داده می شوند.         

 ب) محتوای پوشه با آیکون آنها مشخص می شود.
ج) محتوای هر پوشه در پنجره  فعلی باز می شود.           

 د) محتوای هر پوشه در پنجره ی مخصوص خود باز می شود.

49.      در مرتب سازی آیکون ها برای اینکه بر اساس نوع و محتوای آنها مرتب شوند از گزینه .......... را انتخاب می کنیم.
الف) Size                         ب) Name                        

ج) Modified                     د) Type

50.      حداقل وضوح تصویر صفحه نمایش برای مشاهده  مناسب صفحات وب و تصاویر گرافیکی .......پیکسل است.
الف)  1024* 1280           ب)   768*1024              

ج)600*800                     د) 1200*1600

51.      وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟
الف) مادر برد                     ب) مانیتور                        

ج) کارت گرافیک                 د) ب و ج  سوالات تشریحی

1- مسیر اجرا نمودن برنامه Notepad را از طریق Run بنویسید؟

2- طریقه مخفی کردن آیکونهای Desktop را بنویسید؟

3- اگر بخواهیم Resolution کامپیوتر را به 768 ×1024تغییر دهیم بدون اینکه سیستم را Reset کنیم چگونه باید عمل کنیم؟

4- طریقه پیدا نمودن فایلهای زیر را در برنامه Search بنویسید (کامل) (با نشان دادن نام و پسوند)

الف) هر فایلی باهر نام و پسوندی

ب) فایلهایی که نام آنها Ali و پسوند آنها هر چه باشد.

ج) هر فایلی که اول نام آن P و پسوند آن bmp باشد.

د) فایلهایی که نام آنها 3 حرف داشته باشد و با هر پسوندی. 

5- کار دستور Disk Defragmenter چیست؟ و در چه مسیری قرار دارد؟         

6- کلید میانبر تغییر نام فایل یا پوشه را با استفاده از صفحه کلید بنویسید (فقط 1 کلید)

7- تفاوت دودستور Save و Save as در چیست؟

8- طریقه قفل نمودن Taskbar را بنویسید؟

9- طریقه تغییر دادن Start Menu را بنویسید؟

10- اگر پنجره ای باز باشد و غیر فعال، آیا Alt + F4 پنجره را می بندد؟ 

 1- اگر بخواهیم در زمینه Desktop چیزی نباشد باید حالت ................... را از قسمت Background انخاب کنیم.      

2- برای تغییر دادن مقدار رنگ سیستم از پنجره Display propertise باید وارد Tab................... شویم.

3- گزینه ................... مقدار کل فضای درایو را نشان می دهد.

4- کلید های معادل باز کردن Control Menu .............. + ............می باشد.

5- برای جابجایی فایلی از محل به محل دیگر از دستور................... استفاده می کنیم.

6- برای قفل کردن Mouse از Tab ................... استفاده می کنیم.

7- نوار ابزار .................. شامل دکمه های گرافیکی است که در تمام برنامه ها مشترک است.

8- با استفاده از منوی ................... می توانیم نوار ابزارها را مخفی یا آشکار کنیم.

9- خصلت فایلهایی که فقط قابل خواندن هستند         ...................  می باشد.

10- فایلهای ................... , ..................., ................... فایلهای راه انداز می باشند.  

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | 9:8 | نویسنده : مهین کارگزار

۱-كداميك از موارد زير تعريف كامپيوتر مي باشد ؟

الف –كامپيوتر همان ماشين حساب است با اين تفاوت كه حجم آن بزرگتر و انجام عمليات آن نيز سريعتر ميباشد 

ب – كامپيوتر در حقيقت يك وسيله الكترونيكي است كه توسط آن مي توان اطلاعات را بر روي ديسكها ذخيره نمود و ار روي آنها بازيابي نمود

ج – كامپيوتر وسيله اي خلاق و متفكر و قابل اطمينان است كه مي تواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس با توجه به دستوراتي كه به آن   داده ميشود آنها را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

د كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه ميتواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس بر حسب دستوراتي كه به آن داده شده است آنها    را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

 2- كداميك از گزينه ها ي زير صحيح است ؟

الف –  كليه اجراء فيزيكي و قابل لمس كامپيوتر را سخت افزار مي گويند .                                 

ب –  سخت افزار و نرم افزار لازم و ملزوم يكديگر هستند .

ج – به داده ها ي برنامه هاي موجود در ديسكها نرم افزار گويند.

د-هر سه مورد.

 3- ميان افزار

الف – حالتي ميان نرم افزار وسخت افزار .                              ب سخت افزار همراه با نرم افزار.

ج – نرم افزاري.                                                                د – الف و ج.

 4- كدام يك از گز ينه هاي زير صحيح مي باشد؟

الف – داده هانتيجه اطلاعات مي با شند.                                  

ب اطلاعات نتيجه داده ها مي باشند.

ج – داده ها و اطلا عات با هم فرقي نمي كنند.                           

د – بر روي اطلا عات پردازش مي شود وداده ها را به عنوان خروجي مي دهد.

 5- به چه دليل امروزه از كامپيوتر در همه جا استفاده مي شود ؟

الف – سرعت در پردازش داده ها                                           ب –  دقت در پردازش داده ها    

ج – گنجايش حجم زياد اطلاعات                                           د همه موارد .

 6- خصوصيات بارز نسل سوم چيست ؟

الف – ترانزيستور                   ب – لامپ خلاء                      ج مدارات مجتمع (IC )          د – رله

 7-انواع كامپيوتر از لحاظ عملكرد داخلي و نحوه پردازش عبارتند از؟

الف – قياسي-خانگي –رقمي .                            ب قياسي-پيوندي-عددي.        

 ج – رقمي-شخصي-خانگي.                             د – خانگي-پيوندي-قياسي.

 8 انواع كامپيوتر ها از نظر قدرت پردازش عبارتند از :

الف –  MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG

ب   SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER

ج – HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG  خانگي          

 د- شخصي  ، خانگي ، كامپيوتر بزرگ ، ميني كامپيوتر ، سوپر كامپيوتر

 9-واحد پردازشگر ( CPU ) به كداميك از موارد رير اطلاق مي گردد؟

الف –واحد كنترل                     ب واحد محاسبه ومنطق و واحد كنترل    

  ج – واحد حافظه                      د -  واحد هاي خروجي و ورودي

 10-كدام بخش كامپيوتر وظيفه پردازش اطلاعات را دارد؟

الف – واحد كنترلCU              ب واحد حساب ومنطق ALU            ج – RAM                     د – ROM

 11-اجزاي اصلي سخت افزار يك كامپيوتر كداميك از گزينه هاي زير مي باشد ؟

الف – واحد كنترل ،واحد پردازنده مركزي ،حافظه                     ب – واحد ALU،حافظه ،واحد ورودي        

ج- واحد ورودي وخروجي ،حافظه                                     د CPU،حافظه جانبي،واحد ورودي وخروجي

 12-سيستم عددي كه در كامپيوتر  استفاده مي شود……. مي باشد؟

الف – دودويي                         ب – باينري                           ج – هگزا                     د الف يا ب

 13-كد ASCIIمعروف به كدام است ؟

الف – مطلق 8  بيتي                ب 7 يا 8 بيتي               ج – مطلق 16 بيتي         د – 8 يا 16 بيتي

 14- كدام واحد ظرفيت حافظه را بيان مي كند ؟

الف B (بايت)                      ب – KB                              ج – GB                               د – ب و ج

 15- هر1024 كيلو بايت معادل است با ؟

الف – 1GB                          ب 1MB                            ج – 10MB                          د -  10GB

 16-  واحد حافظه از كوچكترين واحد  تا بزرگترين واحد كداميك از گزينه هاي زير است ؟

الف – بايت ،بيت ،كيلو بايت ،مگابايت                   ب  –بايت ،كيلو بايت ، مگا بايت ،گيگا بايت ، ترا بايت

ج – گيگا بايت ،كيلو بايت ،مگابايت ،بايت              د – بيت ،بايت ، كيلو بايت ،گيگا بايت ،مگا بايت

 ۱7 انواع حا فظه ها ي اصلي كدامند ؟

الف RAM ,ROM             ب – CD ROM                    ج – كمكي يا جانبي                  د – همه موارد

 18- برنامه ها به منظور اجرا در كدام حافظه قرار مي گيرد ؟

الف حافظه كاري RAM                                    ب – حافظه ROM                

  ج – حافظه جانبي ديسك سخت                     د – حافظه جانبي فلاپي ديسك

 19دسترسي به اطلاعات ديسكها ي مغناطيسي به كدام صورت است ؟

الف – ترتيبي                ب – گام به گام                  ج مستقيم يا اتفاقي              د – موازي

 20-براي اين كه اطلاعاتي كه به كامپيوتر وارد كرده ايم بعد از خاموش شدن از بين نرود بايد در كجا ذخيره كنيم ؟

الف   حافظه كمكي                                    ب –  حافظه RAM                

ج –  حافظه ROM                                           د -  الف و ج

 21 به چه دليل از حافظه هاي جانبي در سيستمهاي كامپيوتري استفاده مي شود ؟

الف –  بيشتر بودن ظرفيت آنها نسبت به حافظه اصلي                

ب –  اطلاعات در آنها به صورت دائمي ذخيره مي شود

ج –  سرعت دستيابي به محتواي حافظه هاي جانبي در مقابل حافظه هاي اصلي بالاست         

 د -  الف و ب

 22- كدام يك از موارد زير جزو تفاوتهاي ديسكها ي لرزان و هارد ديسكها ميباشد ؟

الف – حجم حافظه               ب – سرعت دستيابي         ج – تعداد صفحات             د همه موارد

 23-براي ذخيره دائمي برنامه ها كداميك از گزينه هاي زير مناسبتر است ؟

الف – RAM                 ب- ROM                          ج- CD ROM                      د-هر سه مورد 

 24-حافظه ها ي جانبي در ريز كامپيوتر ها :

الف – به صورت مدارهاي مجتمع ونيمه هادي هستند.                               ب-RAM

ج  - به صورت ديسك يا نوار مورد استفاده قرار مي گيرند .                          د- ROM

 25-مواقعي كه كامپيوتر خاموش است سيستم عامل برروي كدام قسمت است ؟

الف – ROM                     ب- RAM                        ج- ديسك راه انداز                   د- هر سه مورد

26 حافظه CACHE  چه حافظه اي است ؟

الف –حافظه جانيبي است                                     ب- حافظه اصلي است              

ج- حافظه جانبي بين ريزپردازنده و RAM  است           د- حافظه اصلي  بين ريزپردازنده و RAM  است

 27 عملكرد بافر در افزايش سرعت دستگا ه هاي كامپيوتري در چيست ؟

الف -  آنرا با لا مي برد                   ب- پائين مي برد                     

ج- نقشي ندارد                            د- ر برخي دستگا ه هاي با لا و در برخي پايين ميرود  

28 كدام يك از دستگاههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شود ؟

الف – چاپگر              ب- ديسك گردان            ج- اسكنر            د- رسام ( پلاتر)

 29 كدام يك از دستگاههاي زير هم به عنوان ورودي هم به عنوان خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

الف ديسك درايو                ب- اسكنر            ج- پلاتر                      د- صفحه كليد

 30 براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر از چه وسيله اي استفاده  مي شود ؟

الف – موس                     ب- اسكنر                 ج- رسام                    د- چنين امكاني وجود ندارد

 31 اصطلاح HARD COPY  چيست ؟

الف خروجي چاپ شده توسط چاپگر را از آنجايي كه ميتوانيم به صورت دائمي نگهداري كنيم اصطلاحا  HARD COPY مي گوئيم.

ب-همان سخت افزار است

ج-اطلاعات موجود روي HARD DISK گوييم                      

د-هيچكدام

 32-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ ميباشد ؟

الف –چاپگرزنجيره اي                                       ب-چاپگر ليزري  

  ج-چاپگر ماتريس نقطه اي 0                         د) چاپگر چرخ آفتاب گردان

 33-كدام يك از دستگاههاي زير از بافر استفاده ميكنند

الف –چاپگر                        ب-صفحه كليد                         ج-ماوس                                د-الف وب

 34-چاپگرليزري جزء كدام دسته از چاپگرها ميباشد

الف –ضربه اي                       ب-غير ضربه اي                    ج-حرارتي                             د-مكانيكي

35- كيفيت و وضوح تصوير به كدام يك از  عوامل زير بستگي دارد  ؟

ا لف – صفحه نمايش          ب-كارت گرافيك                        ج-نرم افزار                        د-هر سه مورد

 36- كارت گرافيكي مربوط به كداميك از دستگاه هاي زير مي باشد ؟

الف – صفحه كليد               ب- چاپگر                            ج- صفحه نمايش                     د- رسام

 37- كداميك از دستكاه ها ي خروجي زير از دستگاه هاي خروجي SOFT COPY مي باشد ؟

الف – چاپگر                    ب- مانيتور                          ج-رسام                              د- هر سه مورد

 38-محل قرار گرفتن ريز پردازنده و RAM كجاست ؟

الف – هر دو در شكاف هاي گسترشي                                    

ب-هر دو بر روي بورد اصلي . 

ج- RAM در شكاف گسترشي رير پردازنده بر روي بورد اصلي

د-RAM بر روي بورد اصلي و ريز پردازنده در شكاف گسترش

 39- قدرت ريز پردازنده ها با چه عواملي سنجيده مي شود ؟

الف – وجود يا عدم وجودكمك پردازنده                                                                             

ب - با ميزان ضربان ساعت سيستم

ج  -   ميزان آدرس دهي ، گنجايش ثبات ها ، ظرفييت گذرگاه داده ، سرعت ساعت ،مجموعه دستور عمل ها       

د-   CACHE، ثبات

 40- شكاف هاي گسترشي چيست ؟

الف محلي است بر روي بورد اصلي و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است            

  ب-همان بورد اصلي است

ج- جدا از برد اصلي است و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است.                             

 د- هيجكدام

 41 كدام يك از گزينه هاي زير در باره مودم نادرست است ؟

الف –  مودم ها به دو  صورت  داخلي و خارجي وجود دارند       

ب  -  مودم دستگاهي ورودي و خروجي است

ج- مودم اطلاعات را به صورت ديجيتال به كانال ارتباطي ارسال مي دارد                                 

د- مودم اطلاعات را به صورت آنالوگ به كانال ارتباطي ارسال مي دارد 43-انواع طبقه

 42- طبقه بندي نرم افزارها عبارتست از ؟

الف   سيستمي ، كاربردي                                     ب- سطح بالا ، سطح پايين        

ج- پردازشگر لغات ، صفحه گسترده                              د- همه موارد

 43 زبان هاي  سطح بالا زبانهايي هستند كه ……

الف – به دور از زبان طبيعي بوده و به زبان ماشين نزديكترند      

ب- به زبان طبيعي نزديكترند و نيار به ترجمه و تفسير دارند

ج- وابسته به ماشين است                                                    

د-فقط در كامپيوترهاي شخصي استفاده مي شوند

 44 -  كداميك از زبانهاي زير به زبان ماشين نزديكتر است ؟

الف –  زبان كوبول ( COBOL)                                     ب- زبان بيسيك ( BASIC)     

ج- زبان اسمبلي ( ASSEMBLY)                                  د- فاكس پرو ( FOXPRO)

 45 براي وارد كردن متون و تغيير در آنها از كداميك از نرم افزارهاي زير استفاده مي كنيم ؟

الف –  سيستمهاي مديريت پايگاه داده                      ب - واژه پرداز             

 ج -  صفحه گسترده                                              د - هيچكدام

 46 كدام يك از نرم افزارهاي زير براي ايجاد بانك اطلاعاتي به كار مي رود ؟

الف –  نرم افزار COREL DRAW                                    ب – نرم افزار AUTOCAD  

ج  -  نرم افزار ACCESS                                                  د - نرم افزار PHOTO SHOP

 47-  گستردگي  شبكه هاي   LAN نسبت به WAN  چيست ؟

الف – وسيعتر  است .               ب -  كمتر است                        

ج- فرقي  ندارد                        د – بستگي به توپولوژي دارد

                                                                                              موفق باشید

                                                                                    آموزشگاه کامپیوتر حامد

 

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | 8:33 | نویسنده : مهین کارگزار

    

نمونه سوالات عملی درجه ۲

 

    1-پوشه به نام MITTC  برر وی  Desktopایجاد کنید.واین پوشه را  به حالت مخفی درآورید.

2-ساعت سیستم خودرا برروی ساعت 10.30 تنظیم کنیدوتاریخ سیستم به روز 20 وماهDecember  سال 2005 تنظیم کنید.

3-نواروظیفه خود راطوری تنظیم کنید که لینک مورد نظرشما درسمت راست نواروظیفه قرارگیرد وسپس نواروظیفه ((TASK BAR  رابه نحوی تنظیم کنید که بصورت خودکار پنهان شود.

4-ازطریق برنامه WORDPAD  یک فایل متنی بسازید وعبارت  MITTC درآن تایپ کنید.فونت عبارت  MITTC رابه TITR وسایز آن به 22 تغییردهید.

5-محتویات پوشه My DOCUMENT رابر اساس اندازه گروهبندی کنید.و  ازطریق My Picture یک عکس دلخواه به عنوان پشت زمینه انتخاب کنید.

 1- یک CONNECTION بسازید .

2- HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .

3 - یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .

4-محیط Internet explorer راطوری تنظیم کنید که تصاویر سایتهای درخواستی دیده نشود و لینکهای ویزیت نشده رازرد باشند.

5- یک امضاء(signature) در outlook  ایجادکنید.

 6 - وارد کتابچه آدرس خود شوید ، 2 تماس جدید تعریف کرده ومشخصات اصلی 2 فرد یا سازمان را درآن وارد کنید .

 WINDOWS(40 نمره)

1-    برچسب درایو D را به IT تغییر دهید.و یک میانبر از آن در محیط کار ایجاد کنید .

2-    فایل AZMOON را درایوD ایجاد نموده و آنرا مخفی کنید .

3-    در درایوE فایلهایی که حجمی برابر یا بالاتر از 1MB دارند را پیدا کنید.

4-    پشت زمینه ویندوز را حذف کنید .

5-    محتویات محیط کار را به صورت یک نوار در نوار وظییفه لیست کنید .

6-    محتویات MY DOCUMENT را بر اساس اندازه گروهبندی کنید .

7-    ايكونهاي درايو E را با جزئيات نمايش داده و آيكونهاي محيط كار را مخفي كنيد .

8-میزکارطوری مرتب کنیدکه آیکون های آن قابل جابه جایی نباشند.

9-زبان FRENCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلید اضافه نمایید.

10-فایلهای راجستجوکنید که دردرایو D: می باشند ونام آنها 5 حرفی بود ودارای پسوندDOC می باشند.

 ‌أ-       اندازه متن را متوسط نمایش دهد

‌ب- زمان نگهداری اطلاعات در HISTORY را به 65 روز تغییر دهید.

‌ج-   زمینه صفحات وب سبزو رنگ متن صفحات نارنجی باشد.

‌د-      به محض ورود، سایتWWW.GOOGLE.COM     نمایش یابد

2– یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید .

    -1در OE یک نامه به آدرس  IT2006@GMAIL.COM در الویت اول ارسال نموده و فایل AZMOON را به آن ضمیمه کنید.

-2نامه های خوانده شده را به صورت UNREAD در آورید.

-3یک تصویر به دلخواه پشت زمینه نامه خود قرار دهید .

-4نامه ای که به آدرس IT  می خواستید ارسال کنید به پوشه DRAFT  انتقال دهید.

1-     ظرفيت سطل بازيافت را طوري تعيين كنيد كه 10%  از فضاي كل ديسك به آن اختصاص يابد .

2-     فايلهايي كه صفت مخفي دارند را پنهان كنيد.

3-     تصويري در برنامه نقاشي فراخواني كنيد و سپس آنرا به ميزان دلخواه بچرخانيد .

4-     محیط پنجره my computer رابه صورت details نمایش داده وبراساس نام مرتب کنید.

5-     نواروظیفه رابه سمت راست desktop منتقل کرده  وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهیدکه نواروظیفه  روی پنجره های بازقرارگیرد.

6-     تنظیمات رابه نحوی انجام دهید که توسط برنامه زمان بندی برنامه ماشین حساب هر3 روزیکباردرساعت 10:30 قبل ازظهراجراشود.

7-کاربری به نام it باکلمه عبور123 ایجادکنیدوسپس با کاربر واردشوید.

 8- پنجر ه های my document و recycle bin  را باز نموده و بصورت آبشاری مرتب کنید.

Internet

 -1سابقه نگهداری سایتهای ویزیت شده را به یکماه تنظیم کنید.

2- ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید . اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید .

3- سایت www.khorasan-tvto.comرا فعال نموده و آن رابه سایت مورد علاقه(favoraite)خود اضافه نمائید .

4- طوری عمل کنید که IE رنگ نوشته های صفحات را بارنگ قرمز نمایش دهد .

5-سرعت انتقال اطلاعات ازطریق مودم را افزایش دهید.

OE

1-      برنامه OE رابازکرده ویک فهرست بانام خودتان ایجادکنید.

2-      لیست پیغام های دریافت شده رانمایش دهید.

3-      پیغامی به آدرس sara@yahoo.com بامشخصات زیرایجادکنید.

الف-یک فایل متنی به آن ضمیمه شود.

ب-آدرس فردبه address book اضافه شود.         

 ج-انتهای نامه امضاء دیجتالی قرارگیرد.

                                                                               باآرزوی موفقیت برای شما

                                                                                  آموزشگاه کامپیوتر  حامد

 تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | 17:54 | نویسنده : مهین کارگزار

 1.با استفاده از کدام کلید صفحه کلید می توانید یک پنجره باز را ببندید؟

الف)ALT+F4+CTRL                              ب)CTRL+SHIFT+F4

ج)CTRL+F4                                          د)ALT+F4

 

2.ترکیب کدام کلید زیر به همراهE  DELETآیکن مورد نظر را کاملا از کامپیوتر حذف می کند؟

الف)SHIFT                        ب(  ALT                ج)CTRL                     د)DELET

 3.کدام گزینه در DISPLAY PROPERTIES نمایش وضوح تصویر است؟

الف)APPEREANCE                            ب)SCREEN SAVER

ج)SETTING                                      د)EFFECT

  4.برای جستجو کردن کلیه فایل های متنی از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

الف)START-SEARCH-*.TXT                     ب)START-FIND-*.TXT

ج)START-SEARCH-*.DOC                        د)START-FIND-*.DOC

  5.برای قرار دادن یک تصویر گرافیکی در مرکز صفحه DESKTOPاز کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)TILE                    ب)CENTER                           ج)TOP                       د)STRECH

  ۶.با استفاده از کدام گزینه HELP تایپ هر کاراکتر از یک کلمه تا کامل شدن آن لیست های مختلف از اسامی را خواهیم داشت؟

الف)CONTENTS           ب)INDEX                            ج)SEARCH                 د)OPTION

۷-در کدام وضعیت نمایشی پنجره ها ,آیکن ها همراه با مشخصات وجزییاتش به نمایش درمی آید؟

الف)LARGE ICON       ب)SMALL                             ج)LIST                     د)DETAILS

 8.کلیدهای..... معادل عمل COPYوکلیدهای...... معادل عملPASTEاست.

الف)CTRL+CوALT+V                                           ب)CTRL+CوCTRL+V

ج)CTRL+ZوCTRL+X                                            د)ALT+XوSHIFT+Z

 

۹. درزیر منوی.......از منوی START لیست فایلهایی که اخیرا اجرا کرده قرار دارد؟

الف)FAVORITES                                                 ب)SEARCH

ج)MY RECENT DOCUMENT                                   د)DOCUMENT

 

۱۰.برای بازیابی یک آیکن  حذف شده از داخل سطل آشغال کدام گزینه را بعد از کلیک راست روی گزینه مورد نظر انتخاب می کنیم؟

الف)DELET                      ب)CUT                    ج)RESTORE                           د)PROPERTIS

 ۱۱.نواری که وضعیت جاری پنجره را نشان می دهد چه نام دارد؟

الف)TITER BAR                                          ب)MENU BAR

ج)ADDRESS BAR                                        د)STATUS BAR

 

۱۲.گزینه SEND TO........... استفاده می شود.

الف)برای انتقال فایل ها وپوشه ها                        ب)برای کپی کردن فایل هاوپوشه ها

ج)برای حذف فایل هاوپوشه ها                             د)برای تغییر نام فایل هاوپوشه ها

 

۱۳.کدام گزینه درپنجره task bar properties  باعث پنهان شدن خودکار نوار وظیفه می شود؟

الف)always an top                                                ب)auto hide

ج)show clock                                                         د)clear

 ۱۴.در سربرگ start menuازپنجرهtask bar propertiesکدام کلید تمام محتویات منوی my recent document را حذف می کند؟

الف)delete                          ب)remove                   ج)clear                    د)advance

 ۱۵.کدام صفت باعث مخفی شدن یک آیکن می شود؟

الف)read only                            ب)system                 ج)archive                د)hidden

  ۱۶- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
الف ) Log off              ب )Stand by                   ج ) Shut down              د ) ResTART

۱۷-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
الف)copy                       ب)cut                           ج)paste                        د)select    

۱۸- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V                           ج) Alt + C                    د) Ctrl + C

۱۹- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop                                        ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                                             د)Toolbars

۲۰- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس      

ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                

د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

 ۲۱-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)restore                            ب) size                       ج)maximize                       د)move

۲۲- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
الف)FIND                               ب)RUN                       ج )SETTING                      د)FAVORITRES

۲۳- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان                  ب)نوار وضعيت                  ج)نوار آدرس                           د)نوار وظيفه

۲۴-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
الف)setting                      ب)  run                          ج) programs                      د) documents

۲۵-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                                             ب) appearance
ج) background                                                  د) setting

۲۶براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
الف) RENAME                ب) NEW                       ج)DELETE                 د)PROPERTIES

۲۷-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
الف)COPY                                                                  ب) PROPERTIES                  
 ج) CREATE SHORTCUT                                              د)NEWFOLDER

12- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
الف ) Log off      ب )Stand by            ج ) Shut down              د ) ResTART

13-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
الف)copy            ب)cut                  ج)paste                        د)select    

14- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
الف) Ctrl + X           ب) Ctrl +V           ج) Alt + C               د) Ctrl + C

15- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
الف)  Active Desktop                                             ب) Refresh   
ج) Arrange Icons                                                  د)Toolbars

16- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس      

ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                

د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

 17-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
الف)restore                   ب) size                              ج)maximize                            د)move

18- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
الف)FIND                      ب)RUN                         ج)SETTING                       د)FAVORITRES

19- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
الف)نوار عنوان               ب)نوار وضعيت                   ج)نوار آدرس                        د)نوار وظيفه

20-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
الف)setting            ب)             run         ج) programs       د) documents

21-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
الف) screen saver                                                          ب) appearance
ج) background                                                              د) setting

22-براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
الف) RENAME            ب) NEW                         ج)DELETE                          د)PROPERTIES

23-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
الف)COPY               ب) PROPERTIES             ج) CREATE SHORTCUT             د)NEWFOLDER

 -كدام تعريف در مورد ويندوز  XP صادق است ؟

الف-يك برنامه كمكي شبيه به NC                                           

 ب- يك سيستم عامل گرافيكي مستقل از MS-DOS است.

ج‌-  يك برنامة گرافيكي مستقل از MS-DOS  است.                  

 د- يك برنامة گرافيكي وا بسته به MS- DOS  است.

2-       DESK TOP   چيست؟

الف- صفحه  ا صلي ويندوز       ب- يك پنجرة كاربردي         ج-   مجموعه تصاوير        د- بخشي از پنجره

 3-      كدام يك از گزينه هاي زير در مورد TASK BAR صحيح مي باشد؟

الف- همان نوار وظيفه است.                     ب- حداقل چيزي كه در آن قرار مي گيرد START  مي باشد.

ج- اين نوار مي تواند آشكار يا پنهان باشد.                                   د- همة موارد.

4-      آيكون چيست ؟

       الف- صفحه ا صلي ويندوز .                                            ب- بر نامة كار بردي است.        

ج- پنجرة كوچكي براي اسناد برنامه .                                     د- تصاوير كوچكي براي منوها وفر ما نها.

5-   براي اجراي يك برنامه از طريق   ICON آن :

الف-  انتخاب  OPEN از ICON  مربوطه.                              

ب- انتخاب   OPEN از منوي مر بوطه .

ج‌-           انتخاب  OPEN از منوي فايل.                                      

ح‌-           د- انتخاب ICON  مر بوطه وزدن  ENTER يا دابل CLICK كردن.

6- …       حافظه موقت مي باشد و جهت مشاهده و ويرايش محتويات حافظه در محيط هاي  ويرايشي بكار مي رود .

الف- CLIP BOARD             ب- CUT                              ج- COPY                            د- PASTE

7- براي انتقال اطلاعات به حافظه موقت از كدام گزينة استفاده مي كنيم؟

الف- CLIP BOARD             ب- CUT                              ج- COPY                            د- PASTE

8 -  براي ايجاد يك پوشه چگونه عمل مي كنيم ؟

الف- فشردن دكمه سمت راست ماوس  سپس انتخاب گزينه  NEW  و سپس گزينه FOLDER

ب- فشردن دكمه سمت راست ماوس  سپس انتخاب گزينه  NEW  و سپس گزينه SHORT CUT

ج- با استفاده از كاوشگر ويندوز                                              

د- الف و ج

9 گزينه هاي PASTE-COPY-CUT  در چه مواردي استفاده مي شود ؟

 الف- براي انتقال و كپي كردن متنها                                        
ب- براي انتقال و كپي كردن تصاوير                                        
ج- براي انتقال و كپي كردن فايلها و پوشه ها                               
د- همه موارد

10 – براي رفتن به پنجره اي ديگر از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف- ALT+TAB                   ب- CTRL+TAB                ج- ALT+SPACE                   د- هيچكدام

11 نوار   در بالاي هر پنجره نمايانگر نام برنامه در حال اجرا است ؟

الف- منو                                ب- عنوان                              ج- كنترل                       د- اصلي

12  –نواردر بالاي هر پنجره نمايانگر ليست فرمانهايي است كه قابل اجرا در آن پنجره مي باشد

الف-  منو                               ب- عنوان                              ج-كنترل                                د- ابزار

13-اگر در يك پنجره تعداد آيكن ها ي موجود  در آن بيشتر از ديد ما باشد براي اين كه ادامه آيكن ها را مشاهده كنيم از كدام نوار استفاده مي كنيم؟

الف-  نوار منو                         ب-  نوار مرورگر عمودي           ج- نوار وضعيت                 د- نوار آدرس

14-  براي بازكردن منوي كنترل پنجره ها از   استفاده مي كنيم

الف-ALT+SPACE                ب-ALT                               ج-ALT+F                            د-ALT+K

15-گزينه     RESTORE براي  … به كار مي رود                                                             

الف-  بزرگ كردن پنجره ها                                                    ب-  دوباره ذخيره كردن پنجره ها  

ج- بر گرداندن پنجره ها به حالت اول                                        د- بر گرداندن پنجره ها به حالت ICON

16-گزينه MINIMIZE براي   …به كارمي رود

الف-  بزرگ كردن پنجره ها                                                   ب-  دوباره ذخيره كردن پنجره ها  

ج   -   برگرداندن پنجره ها به حالت اول                                    د-  تبديل پنجره به حالت ICON در نواروظيفه

17-  براي بستن پنجره ها توسط منو كنترل از      استفاده مي كنيم

الف-EXIT                             ب-END                               ج-CLOSE                            د-TOP

18-براي اينكه منوي مربوط به گزينه هاي مرتب كردن پنجره ها يDESK TOP ظاهر شودچه عملي انجام ميدهيم ؟

الف-كليد سمت راست موس در ناحيهTASKBAR  زده مي شود      

ب-كليد سمت راست موس در ناحيه خالي از صفحهDESKTOPزده مي شود

ج-كليد سمت چپ موس در ناحيهTASKBAR زده مي شود            

د-كليد سمت چپ موس در ناحيه خالي از صفحهDESKTOP زده مي شود

19-  براي نمايش چند پنجره باز در كنار هم به صورت عمودي و به يك اندازه از …         كمك مي گيريم

الف-CASCADE WINDOW 

 ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY

ج‌-   MINIMIZE ALLWINDOWS                               

د-TILE WINDOWS VERTICALLY

20-   براي نمايش چند پنجره باز به صورت لايه اي (آبشاري) از    كمك مي گيريم

الف-CASCADE WINDOW                                        ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY

ج-MINIMIZE ALLWINDOWS                                      د-  TILE WINDOWS VERTICALLY

21-براي به حداقل رساني تمامي پنجره ها از كمك مي گيريم

الف-CASCADE WINDOW                                              ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY  

ج‌-    MINIMIZE ALLWINDOWS                                      د-   CLOSE

22-  براي اجراي يك برنامه از طريق ويندوز

الف-  انتخاب  RUN از منوي START                                  

ب-  انتخاب برنامه و دابل كليك كردن روي آن

ج‌-    انتخاب  OPEN از منوي FILE در WINDOWS EXPLORER                                  

ح‌-      د-  هر سه مورد

23-كدام يك ازگزينه هاي زير جزء منوي PROGRAMS  ALL مي باشد؟

الف-ACCESSORIES                                             ب-  برنامه هايي كه توسط ويندوز نصب شده اند 

 ج-MS –DOS PROMPT                                           د-  همه موارد

24- ميا نبر ها چيستند؟

الف-  براي بالا بردن سرعت و راحتي كار كاربران ايجاد ميشود                        

 ب-  ميانبرها در حقيقت فايلهاي اجرايي هستند كه هنگام نصب برنامه ها نا خواسته ايجاد مي شوند

ج‌-     براي اجراي يك  يك برنامه حتما بايد ميانبر آن ساخته شود      

 د-  همه موارد

25-براي خروج از ويندوز مي توان از كليد هاي تركيبي...استفاده نمود

الف-ALT+F4                        ب-ALT+F5                          ج-ALT+K                           د-ALT+C

26 جهت آرايش و مرتب كردن آيكونها در ويندوز از    استفاده مي كنيم ؟                                   

الف- STATUSE BAR           ب- LOWER CASE              ج- ARANGE ICONS           د- REFRESH

28 -  ... برنامه اي براي پيكربندي سخت افزار و تعمير محيط ويندوز است ؟

الف- PRINT MANAGER     ب- PROGRAMS                 ج- CONTROL PANEL       د- READ ME

29 براي تغيير طرح زمينه ( BACKGROUND ) از كدم گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف   CONTROL PANEL /DISPLAY                           ب –  START / LOGOFF

ج – CONTROL PANEL / KEY BORD                          د –  START /ALL PROGRAMS

30 كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به تغيير محافظ صفحه نمايش مي باشد ؟

الف –  BACKGROUND       ب   SCREEN SAVER           ج – SETTING              د –  APPEARANCE

31- كدام يك از گزينه هاي زير رنگ و اندازه قسمتهاي مختلف را تغيير مي دهد ؟

الف –  BACKGROUND       ب –  SCREEN SAVER       ج – SETTING                     د   APPEARANCE

32 نوار وظيفه ( TASK BARS) در كداميك از قسمتهاي صفحه نمايش قرار دارد ؟

الف –  پايين صفحه نمايش                                                                                              

ب –  بالاي صفحه نمايش           

ج مي توان محل آن را تغيير داد و در قسمت بالا يا پايين يا سمت چپ يا راست صفحه نمايش قرار داد  

د – سمت چپ يا راست صفحه نمايش

33 براي پنهان كردن نوار وظيفه  كدام گزينه مناسب است ؟

الف –  در فضاي خالي از نوار فعاليت دكمه سمت راست موس را كليك كرده سپس گزينه PROPERTISE  را اجرا كرده و سپس گزينه AUTOHIDE  را انتخاب مي نماييم

ب –  چنين كاري امكان ندارد و اين نوار هميشه در قست پايين صفحه نمايش وجود دارد

ج- MY COMPUTER / CONTROL PANEL / DISPLAY                                          

د –  START / SETTING

34- گزينه TURN OFF از منوي START

الف- باعث بسته شدن پنجره هاي ويندوز مي شود                         

ب-  باعث خروج از ويندوز مي شود

ج‌-    باعث نمايش ليست برنامه هايي كه در ويندوز نصب شده مي گردد                                       

د-  براي اجراي برنامه ها استفاده مي شود

35- براي ايجاد يك پوشه جديد در ويندوز چه عملي را  انجام مي دهيم ؟

  الف –  از كليدهاي تركيبي ALT+F4  استفاده مي كنيم                           

  ب   دكمه سمت راست ماوس را كليك كرده سپس گزينه NEW  و سپس گزينه FOLDER

  ج – از كليدهاي تركيبي ALT+SPACE  استفاده مي كنيم         

   د –  دكمه سمت راست ماوس را كليك كرده سپس گزينه NEW  و سپس گزينه SHORT CUT

36-   جهت تنظيم و مديريت ابزارهاي سخت افزاري در ويندوز از …     استفاده نمي كنيم

الف – MY COMPUTER       ب CONTROL PANEL            ج – START              د – MY DOCUMENT      

 37- از  براي انجام عمليات مختلف بر روي فايلها , فهرستها و ديسك ها استفاده مي شود 

الف WINDOWS EXPLORER                                         ب – CONTROL PANEL    

ج – PROGRAM FILES                                                  د – PROGRAM MANAGER

38 -  برنامه اي براي نصب چاپگرها و تغيير در صف چاپ ؟                                                      

الف –  ويندوز EXPLORER                                                ب –  PRINT MANAGER

ج PRINTERS                                                              د –  CONTROL PANEL

39- در برنامه كاوشگر ويندوز علامت + كنار پوشه به چه معنا است ؟

الف به اين معنا است كه داخل آن پوشه يك يا چند زير پوشه ديگر وجود دارد.                               

 ب – بدين معنا است كه پوشه باز شده است .

ج –    بدين معنا است كه پوشه خالي است                                                                            

د –  بدين معنا  است كه داخل پوشه فقط فابل است

40 -  براي مشاهده محتويات پوشه ها در ويندوز چه عملي بايد انجام داد ؟

الف –  بر روي پوشه دكمه سمت راست موس را فشار دهيم             ب   بر روي پوشه دوباره كليك كرد

ج – بر روي پوشه كليك كرد                                                   د –  كليدهاي تركيبي  SPACE, ALT  را فشار داد

41 -  اگر بخواهيم چند فايل كه پشت سر هم هستند را انتخاب كنيم چگونه عمل مي كنيم ؟

 الف –  بر روي فايلها كليك ميكنيم

ب   بر روي اولين فايل كليك كرده و سپس ماوس را بر روي اخرين فايل برده و كليد SHIFT  را پايين نگه داشته و سپس دكمه ماوس را كليك مي كنيم

ج – از كليد INSERT  استفاده مي كنيم                                                                              

د –  از كليد + استفاده مي كنيم

42 جهت حذف فايلها در ويندوز

الف –  انتخاب فايل و تايپ DEL                                           

ب –  انتخاب فايل و فشردن كليد DELETE

ج – انتخاب فايل و انتخاب گزينه DELETE   از منوي فايل WINDOWS EXPLORER              

 د   ب و ج

43- براي تغيير نام يك فايل

الف –  بر روي نام  فايل كليك فاصله داركرده و سپس نام جديد تايپ شود

ب –  بر رو ي فايل مورد نظر دكمه راست ماوس را فشار داده و سپس گزينه RENAME  انتخاب شود و سپس نام جديد تايپ شود

ج – امكاني براي تغيير نام فايلها نيست                                                                                

د   الف و ب

44- گزينه SEND  TO  در كجا بكار مير رود؟

الف – براي انتخاب فايلها و پوشه ها                                         

ب   براي كپي كردن فايلها و پوشه ها                                     

ج – براي حذف فايلها و پوشه ها                                             

د –  براي تغيير نام فايلها و پوشه ها

   ۴۵- کلید کمکی برای بازگشت از انجام یک عملیات در ویندوز کدام است؟       

الف - Ctrl+z        ب - ALT+Z                   ج - ALT+S                د- CTRL+A

46- اگر بخواهیم یک تصویر با ابعاد کامل در صفحه نمایش قرار گیرد کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ 

الف  ِِ     DISPLAY             ب - TILE              ج- STRETCH              د- CENTER

47- پسوند فایلهای فشرده ........ پسوند فایلهای موقت در ویندوز ....... میباشد.

الف - BAK-TXT          ب - TMP-DOT           ج- DOT-ZIP              د- TMP-Zip

48-  کدام یک از آیکونهای زیر آخرین پرونده ها و پوشه ها ی باز شده را در خود ذخیره می کند؟

الف - My Recent Document                                ب - Open Folder

ج - Restore                                                         د- Desktop

49- برای قرار گرفتن یک سیستم در حال انتظار باید کدام گزینه فعال باشد؟

الف - Log off             ب- Restart                   ج - Stand By                  د- Hibernate

50- برای دسترسی به محل و مشخصات فایلها و پوشه ها درکامپیوتر از چه گزینه ای استفاده می کنید؟

الف - Search            ب - Open File              ج - Properties                د- Control Panel

51- از کدام فرمان می توان  برای فرستادن یک گروه برنامه به محیط Desk top استفاده کرد؟

الف- Pin to desktop       ب - Paste              ح - Send to desktop         د- Shortcut

 تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ | 17:27 | نویسنده : مهین کارگزار

۱-كداميك از موارد زير تعريف كامپيوتر مي باشد ؟

الف –كامپيوتر همان ماشين حساب است با اين تفاوت كه حجم آن بزرگتر و انجام عمليات آن نيز سريعتر ميباشد 

ب – كامپيوتر در حقيقت يك وسيله الكترونيكي است كه توسط آن مي توان اطلاعات را بر روي ديسكها ذخيره نمود و ار روي آنها بازيابي نمود

ج – كامپيوتر وسيله اي خلاق و متفكر و قابل اطمينان است كه مي تواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس با توجه به دستوراتي كه به آن   داده ميشود آنها را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

د كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه ميتواند داده ها را دريافت كرده و ذخيره كند و سپس بر حسب دستوراتي كه به آن داده شده است آنها    را پردازش كند و سپس اطلاعات را به عنوان نتيجه آماده سازد .

2- كداميك از گزينه ها ي زير صحيح است ؟

الف –  كليه اجراء فيزيكي و قابل لمس كامپيوتر را سخت افزار مي گويند .                                 

ب –  سخت افزار و نرم افزار لازم و ملزوم يكديگر هستند .

ج – به داده ها ي برنامه هاي موجود در ديسكها نرم افزار گويند.

د-هر سه مورد.

3- ميان افزار

الف – حالتي ميان نرم افزار وسخت افزار .                          

    ب سخت افزار همراه با نرم افزار.

ج – نرم افزاري.                                                             

   د – الف و ج.

4- كدام يك از گز ينه هاي زير صحيح مي باشد؟

الف – داده هانتيجه اطلاعات مي با شند.                                  

ب اطلاعات نتيجه داده ها مي باشند.

ج – داده ها و اطلا عات با هم فرقي نمي كنند.                           

د – بر روي اطلا عات پردازش مي شود وداده ها را به عنوان خروجي مي دهد.

5- به چه دليل امروزه از كامپيوتر در همه جا استفاده مي شود ؟

الف – سرعت در پردازش داده ها                                       

    ب –  دقت در پردازش داده ها    

ج – گنجايش حجم زياد اطلاعات                                    

       د همه موارد .

6- خصوصيات بارز نسل سوم چيست ؟

الف – ترانزيستور                   ب – لامپ خلاء                      ج مدارات مجتمع (IC )          د – رله

7-انواع كامپيوتر از لحاظ عملكرد داخلي و نحوه پردازش عبارتند از؟

الف – قياسي-خانگي –رقمي .                   ب قياسي-پيوندي-عددي.       

  ج – رقمي-شخصي-خانگي.                      د – خانگي-پيوندي-قياسي.

8 انواع كامپيوتر ها از نظر قدرت پردازش عبارتند از :

الف –  MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG

ب   SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER

ج – HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG  خانگي          

 د- شخصي  ، خانگي ، كامپيوتر بزرگ ، ميني كامپيوتر ، سوپر كامپيوتر

9-واحد پردازشگر ( CPU ) به كداميك از موارد رير اطلاق مي گردد؟

الف –واحد كنترل

ب واحد محاسبه ومنطق و واحد كنترل    

  ج – واحد حافظه                      د -  واحد هاي خروجي و ورودي

10-كدام بخش كامپيوتر وظيفه پردازش اطلاعات را دارد؟

الف – واحد كنترلCU              ب واحد حساب ومنطق ALU           

 ج –  – ROM                         د- Ram

11-اجزاي اصلي سخت افزار يك كامپيوتر كداميك از گزينه هاي زير مي باشد ؟

الف – واحد كنترل ،واحد پردازنده مركزي ،حافظه                    

ب – واحد ALU،حافظه ،واحد ورودي        

ج- واحد ورودي وخروجي ،حافظه                                        

 د CPU،حافظه جانبي،واحد ورودي وخروجي

12-سيستم عددي كه در كامپيوتر  استفاده مي شود……. مي باشد؟

الف – دودويي                                  ب – باينري                     

ج – هگزا                                        د الف يا ب

13-كد ASCIIمعروف به كدام است ؟

الف – مطلق 8  بيتي                        ب 7 يا 8 بيتي             

ج – مطلق 16 بيتي                          د – 8 يا 16 بيتي

14- كدام واحد ظرفيت حافظه را بيان مي كند ؟

الف B (بايت)                      ب – KB                             

 ج – GB                               د – ب و ج

15- هر1024 كيلو بايت معادل است با ؟

الف – 1GB                          ب 1MB                          

ج – 10MB                          د -  10GB

 16-  واحد حافظه از كوچكترين واحد  تا بزرگترين واحد كداميك از گزينه هاي زير است ؟

الف – بايت ،بيت ،كيلو بايت ،مگابايت               

    ب  –بايت ،كيلو بايت ، مگا بايت ،گيگا بايت ، ترا بايت

ج – گيگا بايت ،كيلو بايت ،مگابايت ،بايت            

   د – بيت ،بايت ، كيلو بايت ،گيگا بايت ،مگا بايت

17 انواع حا فظه ها ي اصلي كدامند ؟

الف RAM ,ROM                  ب – CD ROM                 

   ج – كمكي يا جانبي                  د – همه موارد

18- برنامه ها به منظور اجرا در كدام حافظه قرار مي گيرد ؟

الف حافظه كاري RAM                               ب – حافظه ROM                

 ج – حافظه جانبي ديسك سخت                  د – حافظه جانبي فلاپي ديسك

19دسترسي به اطلاعات ديسكها ي مغناطيسي به كدام صورت است ؟

الف – ترتيبي                      ب – گام به گام                

  ج مستقيم يا اتفاقي             د – موازي

20-براي اين كه اطلاعاتي كه به كامپيوتر وارد كرده ايم بعد از خاموش شدن از بين نرود بايد در كجا ذخيره كنيم ؟

الف   حافظه كمكي               ب –  حافظه RAM              

 ج –  حافظه ROM                 د -  الف و ج

21 به چه دليل از حافظه هاي جانبي در سيستمهاي كامپيوتري استفاده مي شود ؟

الف –  بيشتر بودن ظرفيت آنها نسبت به حافظه اصلي  

  ب –  اطلاعات در آنها به صورت دائمي ذخيره مي شود

ج –  سرعت دستيابي به محتواي حافظه هاي جانبي در مقابل حافظه هاي اصلي بالاست   

   د -  الف و ب

22- كدام يك از موارد زير جزو تفاوتهاي ديسكها ي لرزان و هارد ديسكها ميباشد ؟

الف – حجم حافظه           ب – سرعت دستيابي          

ج – تعداد صفحات                   د همه موارد

23-براي ذخيره دائمي برنامه ها كداميك از گزينه هاي زير مناسبتر است ؟

الف – RAM                         ب- ROM                           

 ج- CD ROM                      د-هر سه مورد 

24-حافظه ها ي جانبي در ريز كامپيوتر ها :

الف – به صورت مدارهاي مجتمع ونيمه هادي هستند.                   ب-RAM

ج  - به صورت ديسك يا نوار مورد استفاده قرار مي گيرند .              د- ROM

25-مواقعي كه كامپيوتر خاموش است سيستم عامل برروي كدام قسمت است ؟

الف – ROM                         ب- RAM                 

    ج- ديسك راه انداز                   د- هر سه مورد

26 حافظه CACHE  چه حافظه اي است ؟

الف –حافظه جانيبي است                                          

  ب- حافظه اصلي است              

ج- حافظه جانبي بين ريزپردازنده و RAM  است            

    د- حافظه اصلي  بين ريزپردازنده و RAM  است

27 عملكرد بافر در افزايش سرعت دستگا ه هاي كامپيوتري در چيست ؟

الف -  آنرا با لا مي برد                ب- پائين مي برد                     

ج- نقشي ندارد                د- در برخي دستگا ه هاي با لا و در برخي پايين ميرود

28 كدام يك از دستگاههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شود ؟

الف – چاپگر                     ب- ديسك گردان               

   ج- اسكنر                         د- رسام ( پلاتر)

29 كدام يك از دستگاههاي زير هم به عنوان ورودي هم به عنوان خروجي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

الف ديسك درايو                   ب- اسكنر                       

 ج- پلاتر                                    د- صفحه كليد

30 براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر از چه وسيله اي استفاده  مي شود ؟

الف – موس                      ب- اسكنر                    

ج- رسام                   د- چنين امكاني وجود ندارد

31 اصطلاح HARD COPY  چيست ؟

الف خروجي چاپ شده توسط چاپگر را از آنجايي كه ميتوانيم به صورت دائمي نگهداري كنيم اصطلاحا  HARD COPY مي گوئيم.

ب-همان سخت افزار است

ج-اطلاعات موجود روي HARD DISK گوييم                      

د-هيچكدام

32-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ ميباشد ؟

الف –چاپگرزنجيره اي                 ب-چاپگر ليزري        

  ج-چاپگر ماتريس نقطه اي 0        د-چاپگر چرخ آفتاب گردان

33-كدام يك از دستگاههاي زير از بافر استفاده ميكنند

الف –چاپگر                       ب-صفحه كليد                      ج-ماوس                            د-الف وب

34-چاپگرليزري جزء كدام دسته از چاپگرها ميباشد

الف –ضربه اي                       ب-غير ضربه اي                   

 ج-حرارتي                             د-مكانيكي

35- كيفيت و وضوح تصوير به كدام يك از  عوامل زير بستگي دارد  ؟

ا لف – صفحه نمايش             ب-كارت گرافيك               

   ج-نرم افزار                        د-هر سه مورد

36- كارت گرافيكي مربوط به كداميك از دستگاه هاي زير مي باشد ؟

الف – صفحه كليد                    ب- چاپگر                         

 ج- صفحه نمايش                     د- رسام

37- كداميك از دستكاه ها ي خروجي زير از دستگاه هاي خروجي SOFT COPY مي باشد ؟

الف – چاپگر                        ب- مانيتور                      ج-رسام                               د- هر سه مورد

38-محل قرار گرفتن ريز پردازنده و RAM كجاست ؟

الف – هر دو در شكاف هاي گسترشي                                    

ب-هر دو بر روي بورد اصلي . 

ج- RAM در شكاف گسترشي رير پردازنده بر روي بورد اصلي

د-RAM بر روي بورد اصلي و ريز پردازنده در شكاف گسترش

39- قدرت ريز پردازنده ها با چه عواملي سنجيده مي شود ؟

الف – وجود يا عدم وجودكمك پردازنده                                                                             

ب - با ميزان ضربان ساعت سيستم

ج  -   ميزان آدرس دهي ، گنجايش ثبات ها ، ظرفييت گذرگاه داده ، سرعت ساعت ،مجموعه دستور عمل ها       

د-   CACHE، ثبات

40- شكاف هاي گسترشي چيست ؟

الف محلي است بر روي بورد اصلي و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است            

  ب-همان بورد اصلي است

ج- جدا از برد اصلي است و براي قرار دادن بردها مربوط به دستگاهاي جانيي است.                             

 د- هيجكدام

41 كدام يك از گزينه هاي زير در باره مودم نادرست است ؟

الف –  مودم ها به دو  صورت  داخلي و خارجي وجود دارند       

ب  -  مودم دستگاهي ورودي و خروجي است

ج- مودم اطلاعات را به صورت ديجيتال به كانال ارتباطي ارسال مي دارد                                 

د- مودم اطلاعات را به صورت آنالوگ به كانال ارتباطي ارسال مي دارد 43-انواع طبقه 42

42- طبقه بندي نرم افزارها عبارتست از ؟

الف   سيستمي ، كاربردي                                                   ب- سطح بالا ، سطح پايين        

ج- پردازشگر لغات ، صفحه گسترده                                        د- همه موارد

43 زبان هاي  سطح بالا زبانهايي هستند كه ……

الف – به دور از زبان طبيعي بوده و به زبان ماشين نزديكترند      

ب- به زبان طبيعي نزديكترند و نيار به ترجمه و تفسير دارند

ج- وابسته به ماشين است                                                    

د-فقط در كامپيوترهاي شخصي استفاده مي شوند

44 -  كداميك از زبانهاي زير به زبان ماشين نزديكتر است ؟

الف –  زبان كوبول ( COBOL)                                          ب- زبان بيسيك ( BASIC)     

ج- زبان اسمبلي ( ASSEMBLY)                                       د- فاكس پرو ( FOXPRO)

45 براي وارد كردن متون و تغيير در آنها از كداميك از نرم افزارهاي زير استفاده مي كنيم ؟

الف –  سيستمهاي مديريت پايگاه داده    ب - واژه پرداز            

  ج -  صفحه گسترده                  د - هيچكدام

46 كدام يك از نرم افزارهاي زير براي ايجاد بانك اطلاعاتي به كار مي رود ؟

الف –  نرم افزار COREL DRAW                           ب – نرم افزار AUTOCAD  

ج  -  نرم افزار ACCESS                                    د - نرم افزار PHOTO SHOP

47-  گستردگي  شبكه هاي   LAN نسبت به WAN  چيست ؟

الف – وسيعتر  است                                  ب -  كمتر است                        

ج- فرقي  ندارد                                           د – بستگي به توپولوژي دارد

 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | 19:56 | نویسنده : مهین کارگزار

 

تاريخچه استفاده از كامپيوتر

بشر از دير باز سرگرم اموري نظير شمارش ‌، اندازه گيري و ضبط كردن اشياء و نيز گزارش دادن اطلاعات در مورد اشياء به همنوعان خود بوده است . واژه ( اشياء ) مي تواند دلالت بر تعداد گوسفندان يك گله ، وزن يك كودك ، ابعاد يك زمين ، مدت زمان طي شده از آخرين خشكسالي يا شدت يك زمين لرزه را داشته باشد .
در مقابل كلمه ي Computer در دائره المعارفها نوشته شده است : محاسبه كردن ، تخمين زدن ، حساب كردن و ما Computer را به نام ماشين محاسبه گر مي خوانيم .
كامپيوتر آخرين زنجير از حلقه ماشين هاي محاسبه گر و ذخيره كننده اطلاعات مي باشد . البته چيزي كه كامپيوتر را از ديگر ماشينهاي محاسبه گر جدا كرده است ، در واقع سرعت ، دقت و اطمينان بالا در انجام كارهاست .
كامپيوترهاي امروزي در مقياس ميليونها عمليات در ثانيه اندازه گيري مي شود . هر چند ممكن است اين عمليات ساده باشد ، اما تركيب آنها به روشهاي مختلف ، منجر به ظهور آرايش عظيمي از عملكردهاي مفيد مي گردد . اين موضوع تقريبا تمام اتفاقي است كه طي سه چهار دهه اخير ( كه معادل است با كل تاريخ كامپيوترهاي تجاري ) به وقوع پيوسته است .
كامپيوترهاي امروزي بسيار كوچكتر طراحي شده اند . به طوري كه به راحتي بر روي يك ميز جا مي گيرند . چيزي كه قبلا يك اتاق بزرگ را به طور كامل اشغال مي كرد ، امروزه در يك جعبه كوچك جا مي شود . در عين حال كه كامپيوترهاي امروزي توانايي ذخيره اطلاعات بيشتر و سرعت بيشتر در محاسبه را دارند .

کامپيوتر ماشيني است که سه کار انجام ميدهد : ورودي ساخت يافته را ميپذيرد، آن را بر طبق قوانين از پيش تعريف شده اي پردازش ميکند، و نتايج را به عنوان خروجي نمايش ميدهد.
CPU

مدت زمان انجام يك كار بوسيله كامپيوتر، به عوامل متعددي بستگي دارد كه اولين آنها ، سرعت پردازشگر Processor كامپيوتر است . پردازشگر يك تراشه الكترونيكي كوچك در قلب كامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب مگاهرتز MHz سنجيده مي شود . هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد ، پردازشگر سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود ، محاسبات بيشتري را در هر ثانيه انجام دهد . سرعت پردازشگر به عنوان يكي از مشخصه هاي يك كامپيوتر به قدري در تعيين كارآيي آن اهميت دارد كه معمولا به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده نام كامپيوتر از آن ياد مي شود . تراشه پردازشگر و اجزاي الكترونيكي كه آن را پشتيباني مي كنند ، مجموعا به عنوان واحد پردازش مركزي يا CPU شناخته مي شوند .

واحد پردازش مرکزي با حروف اختصاري CPU -Central Processing Unit واحد محاسباتي و کنترلي کامپيوتر است که دستورالعمل ها را تفسير و اجرا ميکند. کامپيوترهاي بزرگ و ميني کامپيوتر هاي قديمي بردهايي پر از مدارهاي مجتمع داشته اند که عمل واحد پردازش مرکزي را انجام داده است. واحدهاي پردازش مرکزي ، تراشه هايي که ريز پردازنده ناميده ميشوند ، امکان ساخت کامپيوترهاي شخصي و ايستگاههاي کاري را ميسر ساخته اند. در اصطلاح عاميانه CPU به عنوان مغز کامپيوتر شناخته ميشود.
سخت افزار


هنگاميكه به قصد خريد يك كامپيوتر وارد بازار مي شويد ، بلافاصله با انتخابهاي بسيار متعددي مواجه مي شويد . اين انتخابها ، حتي افرادي را كه در به كارگيري كامپيوتر داراي تجربه هستند ، دچار سردرگمي مي كنند . در نتيجه ، براي اتخاذ يك تصميم معقول لازم است با عملكرد اجزاي اصلي يك سيستم كامپيوتري و معيارهايي كه بايد بر اساس آنها تصميم بگيريد ، آشنا باشيد وگر نه قطعا در انتخاب يك سيستم كامپيوتري كه نياز شما را پاسخگو باشد دچار مشكل خواهيد شد . همانطور كه مي دانيد كامپيوتر كاربردهاي فراواني دارد و مقدار حافظه ي آن مي بايستي متناسب با نوع كاري كاربر تنظيم گردد تا بتواند از لحاظ سرعت ، امنيت، مقدار ذخيره سازي اطلاعات و ديگر تجهيزات پاسخگو باشد . حال آنكه در خريد يك سيستم كامپيوتري وجود برخي از قطعات لازم و اجباري و برخي ديگر حالت اختياري دارد. به عنوان مثال اگر يك Pc داراي كارت گرافيكي نباشد قطعا استفاده از آن غير ممكن خواهد بود اما اگر همان سيستم قلم نوري نداشته باشد شايد كاربر با مشكل چنداني مواجه نشود . پس مهمترين مساله در انتخاب قطعات سخت افزاري نياز كاري كاربر مي باشد .

سخت افزار عبارتست از تجهيزات فيزيکي که سيستم کامپيوتري را تشکيل ميدهند از جمله نمايشگر ( مونيتور )، چاپگر ، صفحه کليد ، کابلها و غيره . سخت افزار به همراه نرم افزار براي انجام وظايف بر روي کامپيوتر کار ميکند. سخت افزار از تعدادي قطعات تشکيل ميشود که هر کدام کاربرد مشخصي دارند.

 
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | 17:16 | نویسنده : مهین کارگزار

2007 Access  

۱- فایلهای Access با چه قالبی ذخیره می شوند ؟

 الف) DOCX  

ب   )BMP 

  ج)accdb      

د   )PPTX

۲-     برای ایجاد یکپارچگی ارتباط بین جدول ها از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ Data Sheet گروه Data Type

 ب  ) سر برگ Creat گروه Relation

 ج  ) سر برگ  Data Sheetگروه Relation  ships 

   د   ) گزینه الف و ج

3-     برای ایجاد یک برس و جو از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Creat گروه Table  

  ب  ) سر برگ Creat گروه Form

ج  ) سر برگ Creat گروه Other  

د  ) سر برگ Creat گروه Reports

۴-     چه مقداری را باید به نوع داده Currency نسبت داد ؟

 الف) متنی  

ب  ) عددی  

ج  ) تاریخ و ساعت  

 د  ) پولی

 5-     برای اینکه فیلدی را از نوع کلید اصلی تعریف کنیم چه کاری باید انجام داد ؟

 الف) راست کلیک روی فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه ی  Primary key

ب  ) انتخاب فیلد مورد نظر و انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Design

ج  ) انتخاب گزینه Primary Key از سر برگ Create

د  ) گزینه الف و ب

 6-مجموعه ای از اطلاعات درباره ی یک موضوع ...... نام دارد.
الف- جدول                     ب- رکورد                     ج- فیلد                     د- بانک اطلاعاتی

7-برای ایجاد ارتباط بین جداول بانک اطلاعاتی نیازمند ...... هستید.

الف- یک فیلد کلید                 ب- یک فیلد مشترک             

        ج- یک فیلد کد                      د- هیچکدام

۸-کدام گزینه از اجزای بانک اطلاعاتی access نمی باشد؟

الف- form                ب- table                      ج- report                              د- filter

۹-از کدام نوع کنترل برای انتخاب فقط یک حالت از بین چندین حالت استفاده می شود؟

الف- check  box                       ب- combo  box                        

    ج- label                                د- text  box

۱۰-بخش مربوط به جزئیات داخل هر فرم یا گزارش چه نام دارد؟ا

الف- header                       ب- footer                             ج- detail                          د- design

۱۱-برای در نظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟

الف- default   value             ب- caption                 ج- new  value               د- input mask

۱۲-در کدام یک از انواع فیلدها می توان آدرس های اینترنتی را نگهداری کرد؟

الف- lookup  wizard             ب- ole  object        

     ج- hyper link               د- currency

۱۳-فایل بانک اطلاعاتی access دارای چه پسوندی است؟

الف- accdb                      ب- accdt                      

   ج- idx                        د- ldb

۱۴-کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می باشد؟

الف- design               ب- form  wizard       

       ج- data  sheet                 د- همه موارد

15-برای ایجاد ارتباط بین دو جدول از سربرگ ...... گزینه ....... استفاده می شود؟

الف-سربرگ data base tools  گزینه  relation ships                  

 ب- سربرگ home گزینه relation ships   

 ج- سربرگ create گزینه form                 

 د- سربرگ create گزینه table  16- بانک اطلاعاتی باچه پسوندی ذخیره می شوند ؟

 الف:accdb                      ب: accb                   ج: accessdb             د: هیچکدام

17-     با  استفاده از کدام گزینه می توان یک پرس و جو  تهیه کرد ؟

الف: table                 ب: quary             ج: report      د: macro               

۱۸-     کدام گزینه راهی برای ایجاد یک گزارش است ؟

 الف: design report               ب: blank report                 ج:report wizard         د: هر سه گزینه

 19-در کدام حالت می توان بدون تعریف فیلد داده ها را در جدول وارد کرد ؟

الف: table            ب: datasheet view                  ج: design view               د: wizard table

۲۰-برای تعریف یک عنوان برای فیلدها از کدام  خاصیت استفاده می کنیم ؟

 الف: name                 ب: caption       ج:  format                د: field size

۲۱-اگر بخواهیم جدول را طوری تنظیم کنیم که با خالی رها کردن  یک فیلد از طرف سیستم پیغام اخطار ظاهر شود از کدام مشخصه استفاده می کنیم ؟

 الف: format                    ب: caption                     ج: required            د: هیچکدام

۲۲-جهت تبدیل یک فایل اکسس به به محیط اکسل کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: creat                       ب: external   

  ج: design                    د: database

۲۳-برای تعیین نوع آدرس کدام مشخصه را انتخاب می کنیم ؟

الف: memo                  ب: text                    ج: auto number               د: الف و ب

۲۴-جهت اضافه کردن یک  فیلد در بین فیلدها کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert             ب: design                   ج: creat           د: home

۲۵-جهت انتخاب کلید اولیه کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

 الف: creat            ب: home            ج: insert                    د: design   

۲۶ – برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟

 الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design ü     

 ب – سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design  

ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design   

د – گزینه الف و ب

 27– برای تبدیل یک فیلد به فیلد کلیدی چه کاری باید کرد ؟

 الف – روی فیلد راست کلیک کرده ، گزینه primary key  را انتخاب می کنیم.

ب – انتخاب فیلد ،سربرگ  Design  ،گروه Tools  ، دکمه primary key

ج - انتخاب فیلد ،سربرگ  Home ، گروه Tools  ، دکمه primary key ü     

 د – الف و ب

 28 – برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟

الف – number  ، number

ب – number ، Text ج text   ، numberü     

د – text  ، Currency 

۲۹ – از چه طریقی می توان یک پرس و جو  ایجاد کرد ؟ ü     

 الف – سربرگ Create ، گروه other  ، دکمه  Query Wizard ، زیر گزینه New Query

ب – سربرگ Design ، گروه   Tools  ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query

ج – سربرگ   Home   ،گروه  font ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query  

د – الف و ج

۳۰– برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟ الف)  Home                                ب) Create                            

  ج) ExternalData                      د) Data haseTools 

۳۱ – برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی چه مراحلی راباید طی کرد ؟

الف ) روی دکمه آفیس و گزینه  Open  

 ب)روی سر برگ Home و سپس Open 

 ج) روی سربرگ Create و سپس Open                 

د) هر سه مورد

32 – برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟

الف) گزینه  Totals  ∑از سر برگ Create       

ب) گزینه  Totals  ∑از سر برگ ExternalData                                                            

  ج) گزینه Totals  ∑ از سربرگ Data Sheet         

د) گزینه Totals  ∑از سر برگ Home

۳۳-برای ایجادگزارش ازکدام گزینه استفاده میشود.

 الف)Macro            ب)Tables            ج)Queries            د)Reports*

۳۴-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.

الف)Text               

ب)Memo            

ج)Data &time*      

 د)Yeslno   

۳۵-برای ارتباط بین جدول ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)Relation Ships                       ب)Analyze    

 ج)Starlup                                د)Maerd

۳۶-پسوندفایل های اکسس چه میباشد.

الف)Mdbx *                              ب)Doc     

   ج)Xlst                                   د)Docx  

۳۷- فرمت فایلهای Access2007 چه می باشد؟  

الف)xlsx                                   ب)mdb               

    √ج)mdbx               د)xls  

۳۸- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

  √الف)Design→tools→primary key                

 ب) Design→show/hide→index

 ج)Design→builder                                               د) Design→show/hide  

۳۹- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables→table                                               ب) Tables→table templates

  √ج)Tables→table design                                       د)همه موارد

  40- برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیرDatabase tools→show/hide چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Design                                             ب)Ltome           

  ج)creat                                                √د)Relation ships  

۴۱- برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

 الف)Table               √ب)object type                ج)creat table                د)custom

 

۴۲- حداكثر چه عددی در فیلد عددی از نوع Byte قرار می گیرد ؟

الف) 65000                       ب) 1024                  ج) 255                              د) نامحدود

 

۴۳-در قسمت خواص فیلد ، كدام گزينه زيربراي تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟

الف) Field Size                   ب) Default Value      

ج) Input Mask                    د) Caption    

 

۴۴- Decimal Place  براي كدام نوع فیلد قابل دسترسي بوده است ؟

الف) عددي                        ب) متنی                  ج) تاریخ                             د) یادداشت  

 

۴۵-در فیلد Memo برای خاتمه دادن به ورود اطلاعات کلید.. ….. را فشار می دهیم ؟

الف)Shift+F2                    ب) Ctrl + Enter         ج) Shift+F1                       د)Enter

 

۴۶- كدام يك از گزينه هاي زير براي تغيير ساختار جدول به كار مي رود؟

الف) دكمه New                                     ب) دكمه Open         

 ج) دكمه Design                                    د) ساختار جدول را در Access نمي توان تغيير داد.  

 

 

۴۷-پیش فرض نام  فایل در برنامه اکسس چیست؟

الف)    Document1             ب)Book                  ج)۱Db1                               د)هیچکدام

۴۸- سريعترين روش ايجاد فرم كدام است ؟

الف) Auto Form                   ب) Form Wizard

ج) Form Design                 د) روشهاي ايجاد فرم از نظر سرعت ايجاد فرم با هم فرقي ندارند.

 

۴۹-حداکثر نام فیلد چند کاراکتر می باشد؟

الف) 256                          ب)64000                ج) 64                               د)255

 

۵۰-نام فایل پایگاه داده به طور پیش فرض چیست؟

الف) Mdf                          ب) Mdb                  ج) Db1                             د) Book1

 

۵۱-فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟

الف) Text                         ب) Memo                ج) Date/Time           د) Number

 

۵۲-با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از 20 کاراکتر دریافت نکند؟

الف) Filed Size           ب) Validation Text           ج)  Required                 د)Format

 

۵۳-کدام گزینه برای استخراج اطلاعات خاصی از بانک اطلاعات به کار میرود؟

الف) فرم                                    ب)پرس و جو             ج) جدول                            د) ماکرو

 

۵۴- دادهائی که باید در گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند

 الف)Detail               ب)Page Header                 ج)Report footer                 د)Group footer

 

۵۵--برای اینکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزینه ................ را انتخاب می کنیم ؟

 الف) Land Scapes                           ب) Portrait 

 ج) Vertically                                   د) Horizontally

۵۶-- در حالت طراحی فرم ، کدام گزینه زیر اطلاعات خاصی را در بالا و پائین هر صفحه نمایش

می دهد ؟

الف) Detail                                                              ب) Form Header / Footer

ج)Page Header / Footer                                            د) گزینه های ب و ج

 

۵۷- ساده ترین روش ایجاد فیلتر کدام است ؟

الف) فیلتر انتخابی                                            ب) فیلتر مستثنی کننده                  

ج) فیلتربر اساس فرم                                         د) فیلترسازی از طریق Advance Filter/sort

 

۵۸- کدام گزینه زیر یک گزارش به صورت جدولی ایجاد می کند ؟

الف) Auto Report : Columnar                            ب) Auto Report : Tabular

ج) Auto Report : Data Base                              د) Auto Report : Wizard

 

۵۹- برای اینکه در پرس و جو ، شرط ورودی را موقع اجرا درخواست کند ، از کدام علامت استفاده می کنید ؟

الف) [ ]                            ب) ( )                     ج) “   “                    د) به علامتي نياز نيست

 

۶۰- به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم را .....  می گویند.

الف)فیلد                 ب)بانک اطلاعاتی                           ج)پوشه                            د)جدول

۶۱ در کدام روش می توان فرم را طـراحی کرد ؟

الف)Auto Form                 ب)Form Wizard         ج) Form Design                 د)الف و ج

==========================================================

 

۶۲-به مجموعه ای از یک یا چند رکورد.............می گویند.

الف)فیلد                          ب)جدول                  ج)فایل                     د)بانک اطلاعاتی

۶۳-نام فیلد در Accessحداکثر چند کاراکتر می تواند داشته باشد؟

الف)255                 ب)256                    ج)64                       د)65

۶۴-کدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات فیلدی می باشد؟

    الف)نام فیلد                  ب)نوع فیلد               ج)توصیف                  د)همه موارد

۶۵-اندازه فیلد متنی بطور پیش فرض چند کاراکتر است؟

   الف)50                         ب)64                      ج)25                       د)255

۶۶-کدامیک از انواع  داده های زیر برای ذخیره متن های طولانی به کار می رود؟

 الف)Text               ب)Number               ج)Memo                 د)Currency

۶۷-هدف اصلی پایگاه داده ها چیست؟

الف)Form               ب)Report                ج)Table                  د)Query

۶۸-کدامیک از گزینه های زیر برای استخراج اطلاعاتی است که توسط کاربر تعریف شده است؟

الف)Form               ب)Report                ج)Table                  د)Query

۶۹-در یک Query به کمک کدامیک از گزینه های زیر می توان شرط مورد نظر در ستون مربوط وارد کرد؟

الف)Sort                ب)Ceriteria              ج)Table                  د)Show

۷۰-در روش طراحی فرم به صورت دستیDesign View کدامیک از گزینه های زیر بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟

الف)Detailes           ب)Form header        ج)Page footer          د)Form footer

۷۱-کدامیک از گزینه های زیر برای یافتن رکوردهایی است که فاقد شرط خاصی هستند؟

  الف)Filter selection                          ب)Filter excluding     

 ج)Remove by Form                           د)Filter by Form

۷۲-برای جستجو کردن و جایگزین کردن مقدار جدید در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟

   الف)Ctrl+A          ب)Ctrl+D                 ج)Ctrl+Z                  د)Ctrl+H

۷۳-کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره تصاویر پولی یا ارزی به کار می رود؟

    الف)Currency                ب)Memo                 ج)Text                    د)Ole Object

۷۴-به کدامیک از گزینه های زیر می توانید اطلاعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب مشاهده یا چاپ نمایید؟

  الف)Form             ب)Report                ج)Table                  د)Query

۷۵-کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات فیلد کلید می باشد؟

  الف)مقدار یکتا دارد                          ب)محتویات دو رکورد از جدول نمی تواند یکسان باشد

  ج)اجازه درج مقادیر تکراری یا تهی نخواهد داد                            د)همه موارد

۷۶-از گدامیک از گزینه های زیر برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟

   الف)Filter by Form                                      ب)Sort Descending   

         ج)Filter By Selection                               د)Sort Ascending

۷۷-برای درج تصویر در فیلد از چه نوع دادهایی باید استفاده کرد؟

  الف)Currency                  ب)Memo                 ج)Text                    د)Ole Object

============================================================

1-کدامیک از تعاریف زیر باعبارت مطابقت دارد؟

الف)Field(به هر ستون از جدول گفته می شود)                                                                    ب)Table(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)

ج)Record(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)                                                                د)همه موارد

2-پسوند فایلها در Accessچه نامیده می شوند؟

الف)Mbd                ب)Dbm                   ج)Mcb                    د)Mdb

3-هرفیلد دارای چند مشخصه می باشد؟

الف)سه                 ب)پنج                     ج)چهارشنبه              د)دو

4-به مجموعهای از یک یا چند رکورد...............می گویند.

الف)فیلد                 ب)بانک اطلاعاتی                 ج)فایل                     د)جدول

5-برای پرش فیلد به جای دیگر و برای وصل شدن به اینترنت کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)Memo             ب)Hyperlink             ج)Look up wizard     د)Currency

6-کدام فیلد  برای ذخیره پولی و ارزی به کار می رود؟

الف)Memo ب  )Number               ج)               Hyperlink    د) Currency

7-جهت جستجو رکورد با شرایط خاص کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Ctrl+C             ب)Ctrl+F                 ج)Ctrl+S                  د)Ctrl+M

8-کدام مورد برای ایجاد فرم صحیح می باشد؟

الف)Form Wizard     ب)Auto Form           ج)Form design                   د)همه موارد

9-در روش طراحی فرم به روش دستی Design Viewکدامیک از گزینه های زیر ناحیه نمایش بالا و پایین فرم است؟

الف)Detail           ب)Page header/Page footer        ج)Form header/footer              د)هیچکدام

10-به کمک کدام یک از گزینه های زیر بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟

الف)Sort                ب)Table                  ج)Criterria                د)Show

11-جهت درج تصویر در فیلد از چه نوع داده استفاده می شود؟

الف)Memo    ب)text                    ج)Currency              د)Ole object

12-کدام گزینه به معنای Sort Descending می باشد؟

الف)مرتب سازی صعودی                ب)مرتب سازی به روش نزولی 

ج)مرتب سازی باانتخاب کردن            د)هیچکدام

 

1-از کدام ویژگی برای درج و پیوند اشیاء استفاده می شود.

الف)Memo             ب)hyper link            ج)Ole object            د)Lookup Wizard

2-در صورتیکه مشخصه ........فیلد دارای مقدار.........باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.

الف)Yes-Required                                 ب)No-Reguired

ج)Yes-Dafult Value                               د)No-Defult Value

3-فایل بانک اطلاعاتیAccess دارای چه پسوندی است؟

الف).Mdb               ب).Ldb                   ج).Exe           د).Idx

4-برای درنظر گرفتن نام توصیفی برای فیلدها از کدام مشخصه استفاده می شود؟

الف)Defult Value      ب)Capation             ج)New Value            د)Input Mask

5-به مجموعه ای از فیلدهای یک موضوع .............گفته می شود.

الف)بانک اطلاعاتی    ب)فیلد           ج)رکورد          د)پایگاه داده

6-جهت اجرای یک فیلتر ومشاهده نتایج آن کدام گزینه بکار می رود؟

الف)Advanced Filter                            ب)Filter Excluding

ج) ApplyFilter                                     د)Validation text

7-برای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام گزینه درست است؟

الف)Field Size                   ب)Caption     ج)Validation Rule      د)Validation Text      

8-کدام نوع داده زیر جهت فیلدهای متنی نامحدود استفاده می دگردد؟

الف)Number           ب)Lookup     ج)Text                    د)Memo

9-برای ایجاد پر س و چوی پارامتری از چه علامتی استفاده می شو.د؟

الف)[ ]                  ب)( )            ج){ }                      د)به علامتی نیاز نیست.

10-اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟

الف)Number           ب)Auto Number       ج)Text          د)Yes/No

11-در صورتی که هر دو عبارت شرطی در ردیف Criteriaنوشته شود عملگر بین انها کدام است؟

الف)OR                  ب)NOT                   ج)AND                    د)NOR

12-در کدام نوع  از فیلدها می توان آدرس اینترنتی نگه داری کرد؟

اف)Lookup            ب)Ole Object           ج)Hyper link            د)Currency

13-جهت نمایش رکورد های که فاقد شرط تعیین شده در فیلتر می باشند از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Advanced Filter                     ب)Title Excluding Selection

ج)Filter By selection                    د)Apply Filter

14-توضیحات نوشته شده در قسمت Description در کدام نوار دیده می شوند؟

الف)نوار عنوان                   ب)نوار ابزار      ج)نوار وضعیت            د)نمایش داده نمی شود.

15-پیش فرض نوع داده Textچند کاراکتر است؟

الف)50                  ب)128           ج)255           د)8


 تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | 17:50 | نویسنده : مهین کارگزار

۱-كامپيوتر چيست؟

الف- كامپيوتر يك وسيله الكترونيكي متفكر است كه داده هاي دريافتي را به نحو صحيح و با سرعت زياد پردازش مي كند

ب-كامپيوتر يك ماشين الكترونيكي است كه داده هايي را پرداخت و ذخيره مي كند سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش كرده و اطلاعات جديدي تهيه مي كند.

ج- كامپيوتر، يك وسيله الكترونيكي براي ذخيره و بازيابي اطلاعات است.

د- كامپيوتر، در حقيقت يك ماشين حساب الكترونيكي است كه مي تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

2-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- داده ها، اطلاعاتي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار دارند.  

ب- اطلاعات، داده هايي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار دارند.

ج- اطلاعات، داده هاي ورودي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند

د- داده ها، اطلاعاتي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند.

3- به قطعات سخت افزاري كه مي توان دستورات نرم افزاري را روي آنها نوشت تا اجرا شوند ………. مي گويند.

الف- سخت افزارهاي برنامه اي           ب- نرم افزارهاي قابل پياده سازي

ج- ميان افزار يا ‌Firmware                                 د- گزينه هاي الف  وج  صحيح است.

4-كامپيوترهاي شخصي (Personal Computers) از كدام نوع كامپيوترها هستند؟

الف- كامپيوترهاي كوچك (Mini Computers)        ب- ابر كامپيوترها (Super Cpmputers)

ج) كامپيوترهاي بزرگ (Mainframe Computers)                      د)‌ ريز كامپيوترها (Micro Computers)

5- ابر كامپيوترها (Super Cpmputers) بيشتر در كدام يك از موارد زير استفاده مي شوند؟

الف- كارهاي با سرعت بالا               ب- امور فضايي      ج- كارهاي با پردازش سنگين                                      د- همه موارد

6-   عناصري هستند كه به تنهايي معني و مفهوم خاصي ندارند و وارد كامپيوتر مي شوند تا عملياتي روي آنها صورت گيرد.

الف- داده ها       ب- اطلاعات          ج- برنامه ها                         د- گزينه هاي الف و ب صحيح است

7- مجموعه اي كه شامل اجزايي متشكل از عناصر و مدارهاي الكترونيكي است، ……… كامپيوتر ناميده مي شود.

الف- مدار مجتمع     ب- ترانزيستور      ج- سخت افزار       د- ميان افزار

8- واحد پردازنده مركزي (CPU) شامل چه قسمتهايي است؟

الف- واحد كنترل، حافظه پنهان، حافظه اصلي و واحد خروجي

ب- حافظه اصلي، حافظه پنهان، واحد محاسبه و منطق و واحد كنترل

ج- واحد محاسبه و منطق، واحد كنترل، ثباتها و حافظه پنهان

د- واحد ورودي، حافظه پنهان، واحد خروجي و حافظه اصلي

9- دليل استفاده از حافظه جانبي در كامپيوتر چيست؟

الف- پايدار بودن اطلاعات                           ب- دقت بيشتر نسبت به حافظه اصلي

ج- سرعت بيشتر                          د- قيمت بيشتر

10- وظايف واحد كنترل عبارتند از:

الف- نظارت بر عمليات ورودي- خروجي     ب- هدايت و هماهنگي فعاليتهاي سيستم كامپيوتر

ج- كنترل اجراي برنامه ها                                  د-‌كنترل و تست سخت افزار كامپيوتر هنگام راه اندازي آن

11- در كامپيوتر واحد ALU يعني:

الف- واحد حافظه اصلي                  ب- واحد حافظه جانبي                ج- واحد كنترل

 د- واحد محاسبه و منطق

 12- يك برنامه به منظور اجرا در كجا قرار مي گيرد؟

الف- حافظه جانبي    ب- حافظه اصلي      ج- واحد خروجي      د- واحد ورودي

13- در مورد حافظه اصلي كامپيوتر (RAM) كدام گزينه صحيح نيست؟

الف- محلي براي قرار گرفتن داده هاي ورودي قبل از عمل پردازش است.

ب- محلي براي قرار گرفتن اطلاعات خروجي پس از پردازش است.

ج- به عنوان واسطه اي براي قرار گرفتن نتايج موقتي پردازشها نيز به كار مي آيد.

د- قادر به نگهداري دايمي اطلاعات است.

14-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- در واحد محاسبه و منطق (ALU) فقط محاسبات رياضي انجام مي شود.

ب- در واحد كنترل، عمليات منطقي انجام مي گيرد.

ج- ثباتها حافظه هاي ناپايدار براي ذخيره موقتي داده هايي هستند كه بايد پردازش شوند.

د- واحد كنترل برخي از عمليات منطقي و محاسبات رياضي را انجام مي دهد.

15- وظيفه ALU عبارت است از:

الف- ذخيره كردن اطلاعات و انجام عمليات كنترلي لازم             ب- انجام عمليات رياضي

ج- انجام هرگونه اعمال منطقي            د- گزينه هاي ب و ج صحيح است.

16-عمل پردازش داده ها در كدام قسمت صورت مي گيرد؟

الف- واحد حافظه    ب- واحد محاسبه و منطق                  ج- واحد كتترل د- واحد خروجي

17-كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي اجرا مي شوند.

ب- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق دستگاههاي ورودي اجرا مي شوند.

ج- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي به زبان قابل فهم كامپيوتر تبديل مي شوند.

د- دستورات و خواسته هاي انسان از طريق واحد ورودي به اطلاعات كامپيوتري تبديل مي شوند.

18- علايم قابل فهم كامپيوتر ………. است.

الف- حروف انگليسي  ب- اعداد و ارقام   ج- صفر و يك          د- اعداد و علايم رياضي

19- كدام يك از گزينه هاي زير تعريف بايت است؟

الف- 8 بيت را يك بايت مي گويند.       ب- يك بايت را يك كاراكتر مي گويند.   

ج- بايت همان بيت است.                                     د- گزينه هاي الف و ب صحيح است.              

20- هر كيلوبايت معادل چند بايت است؟

الف- 128           ب- 512             ج- 1000              د- 1024

21-هر KB 1024 معادل است با:

الف- GB1           ب- MB1            ج- B 1000 * 1024                   د- MB 10

22- وقتي برنامه اي آماده پردازش يا اجرا مي شود در قسمت ………. قرار مي گيرد.

الف- RAM          ب- PROM                         ج- ROM              د- EPROM

23-تفاوت ROM و RAM چيست؟

الف- فرقي ندارند.                     ب- RAM از نوع نيمه هادي و ROM از مواد مغناطيسي است.

ج- ROM فقط خواندني است اما RAM فقط نوشتني است.    

  د- ROM فقط خواندني است اما RAM خواندني و نوشتني است.

24- حافظه EPROM:

الف- به هيچ وجه قابل برنامه نويسي نيست.                 

ب- در حين كار با كامپيوتر قابل برنامه نويسي است.

ج- در خارج از كامپيوتر بايد پاك شود و سپس برنامه نويسي مجدد گردد.

د- در حين كار با كامپيوتر قابل خواندن و نوشتن است.

25- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- PROM حافظه اي است كه اطلاعات، يك بار از روي آن خوانده شده و به تعداد بي نهايت روي آن نوشته مي شود.

ب- EPROM حافظه اي با دستيابي تصادفي است كه مي توان به دلخواه در هر جاي آن نوشت و در كامپيوترهاي امروزي به جاي RAM از آن استفاده مي شود.

ج- ROM حافظه اي است كه اطلاعات، فقط يك بار روي آن نوشته شده و به تعداد دفعات دلخواه مي توان از روي آن خواند.

د- RAM حافظه فقط خواندني است و نمي توان روي آن نوشت.

26- دستيابي به اطلاعات RAM از نوع ……. بوده و اطلاعات در آن ……… است.

الف- مستقيم- ناپايدار                 ب- مستقيم پايدار        ج- ترتيبي ناپايدار                        د- ترتيبي پايدار

27- حافظه ROM:

الف- فقط خواندني و ناپايدار است.      ب- فقط خواندني و پايدار است.

ج- فقط نوشتني و ناپايدار است.          د- فقط نوشتني و پايدار است.

28- حافظه ROM محل نگهداري:

الف- اطلاعات پردازش شده توسط كامپيوتر است.

ب- اطلاعاتي است كه كارخانه سازنده كامپيوتر جهت راه اندازي سيستم در آن قرار مي دهد.

ج- اطلاعات ورودي توسط صفحه كليد است كه براي راه اندازي سيستم مهم است.

د- اطلاعات پاك شدني است كه فقط يك بار توسط استفاده كننده نوشته مي شود.

29- DRAM نسبت به SRAM سرعت دسترسي ……… و هزينه ساخت ………. دارد.

الف- پايين تر- كمتري ب- بالاتر بيشتري   ج- پايين تر- بيشتري    د- بالاتر كمتري

30- كدام يك از RAMهاي زير داراي سرعت بالايي است؟

الف- DDR SDRAM    ب- FPM DRAM       ج- EDO DRAM         د- SDRAM

31- روش دسترسي به اطلاعات در كليه حافظه ها:

الف- مستقيم است.   ب- ترتيبي است.      ج- به نوع حافظه بستگي دارد.  

  د- فهرست وار است.

32- كدام يك از عبارتهاي زير صحيح است؟

الف- اطلاعات در ديسك بر روي خطوطي به نام قطاع (Sector) ذخيره مي شوند.   

ب- اطلاعات در ديسك بر روي دواير متحدالمركزي به نام شيار (Track) ذخيره مي شوند.

ج- امكان دسترسي مستقيم به اطلاعات موجود در ديسك وجود ندارد. 

د- اطلاعات در ديسك بر روي دواير متحدالمركزي به نام قطاع (Sector) ذخيره مي شوند.

33- CD-ROM:

الف- نوع ديسك است كه اطلاعات بر روي آن به صورت نقاط مغناطيس شده ضبط مي شود.

ب- نوعي ديسك است كه به كمك اشعه ليزر اطلاعات بر روي آن ضبط و از آن بازخواني مي شود.

ج- نوعي ديسك است كه اطلاعات آن به صورت نقاط مغناطيس شده و به كمك اشعه ليزر ضبط و بازخواني مي شوند.

د- نوعي ديسك است كه اطلاعات در آن به صورت دايمي و مغناطيسي ليزري ضبط مي شود.

34- استوانه سيلندر چيست؟

الف- مجموعه اي از كليه شيارهاي هم شماره در يك هارد ديسك چند صفحه اي

ب- مجموعه اي قطاع هاي هم شماره در يك ديسك چند صفحه اي.

ج- مجموعه شيارهايي از ديسك سخت كه داراي يك شعاع نيستند.

د- به ديسك هاي سختي مي گويند كه به شكل استوانه هستند.

35-كدام يك از حافظه هاي زير از سرعت بيشتري براي دستيابي به داده ها برخوردارند؟

الف-‌ديسك سخت       ب- نوار مغناطيسي   ج- RAM            د-‌ديسك نرم

36-مزيت ديسك هاي نوري نسبت به ديسك هاي نرم عبارت است از:

الف- سرعت زياد نوشتن و خواندن آنها      ب- ظرفيت زياد در پذيرش اطلاعات

ج- قابليت پاك كردن و نوشتن بر روي آنها  د- گزينه هاي الف و ب صحيح است.

37-سكتور عبارت است از:

الف- كوچكترين خانه اي كه در اثر عمل فرمت تشكيل شده و اين خانه هاي مجاور هم تشكيل يك Track  مي دهند.

ب- وسيله اي براي تشخيص ظرفيت ديسك هاي كامپيوتري

ج- نرم افزاري براي فرمت كردن ديسك ها

د- خانه هايي كه در اثر عمل فرمت بر روي ديسك ايجاد شده و خود به خانه هاي كوچك تر تقسيم مي شوند.

38-كدام يك از گزينه هاي زير جزو حافظه هاي كمكي يا ثانويه است؟

الف- CD-ROM       ب- DVD             ج- نوار مغناطيسي   د- همه موارد

39-وقتي بر روي صفحه كليد كامپيوتر به طور مثال عدد 6 فشار داده مي شود:

الف- عدد 6 در حافظه ذخيره مي شود.

ب- كداسكي ((ASCII عدد 6 در حافظه ذخيره مي شود.

ج- نمايش تصويري عدد 6 به CPU فرستاده مي شود.

د-‌ در بعضي از كامپيوترها عدد 6 و در برخي ديگر از كامپيوتر كداسكي عدد 6 به CPU فرستاده مي شود.

40- كدام يك از دستگاه هاي زير به عنوان دستگاه ورودي اطلاعات محسوب مي شود؟

الف- اهرم هدايت (Joystick)    ب- ماوس (Mouse)    ب- پويشگر (Scanner)   د- همه موارد

41-براي انتقال تصاوير، به حافظه كامپيوتر، از چه دستگاهي استفاده مي شود؟

الف- ماوس (Mouse)   ب- پويشگر (Scanner)  ج- اهرم هدايت (Joystick)      د- صفحه كليد (Keyboard)

42-دستگاه پويشگر (Scanner) بر چه اساسي كار مي كند؟

الف- جريان الكتريكي ب- جريان مغناطيسي    ج- تابش نور        د- گزينه هاي الف و ج صحيح است

43-كدام دستگاه زير براي بازي هاي كامپيوتري استفاده مي شود؟

الف- اهرم هدايت    ب- پويشگر          ج- صفحه كليد       د- ماوس

44-Control Pad بيشتر در كامپيوترهاي ……….. استفاده مي شود.

الف- كيفي          ب- PDA             ج- بزرگ              د- روميزي

45-در پويشگر ………… لازم است تصوير را داخل پويشگر قرار دهيد.

الف- صفحه اي       ب- دستي             ج- روميزي          د- گزينه هاي الف و ج صحيح است.

46-كدام يك از دستگاههاي زير امكان ضبط صدا را براي شما فراهم مي كند؟

الف- اهرم هدايت    ب- پويشگر          ج- ميكروفن           د- Control Pan

47-وسيله اي است كه به شما در گرفتن تصاوير به شكل ويديويي و انتقال مستقيم آنها به داخل كامپيوتر كمك مي كند.

الف- دوربين ديجيتالي  ب- دوربين ويديويي ديجيتالي               ج- پويشگر         د- اهرم هدايت

48- صفحه كليد متداول ترين وسيله ورودي است كه از آن براي وارد كردن ………… به كامپيوتر استفاده مي شود.

الف- داده          ب- دستورها         ج- برنامه ها         د- همه موارد

49-كدام يك از چاپگرهاي زير داراي بيشترين سرعت چاپ است؟

الف- جاپگر ليزري                                        ب- چاپگر ماتريس نقطه اي                                 ج- چاپگر جوهر افشان                                 د- چاپگر چرخ آفتابگردان

50-كدام يك از دستگاه هاي زير خروجي است؟

الف- صفحه كليد     ب- پويشگر          ج- رسام              د- اهرم هدايت

51- براي ترسيم خطوط پيوسته از ...   استفاده مي كنند.

الف- چاپگر ماتريس نقطه اي    ب- رسام       ج- جاپگرهاي ليزري     د- چاپگرهاي جوهر افشان

52- واحد سرعت چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

الف- خط در دقيقه   ب- كاراكتر در دقيقه        ج- كاراكتر در ثانيه    د- همه موارد

53- كيفيت چاپ چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

الف- LMP           ب- DPI             ج- PPM               د- PPI

54- صفحه نمايشها از نظر فناوري ساخت به دو نوع ……… و ………… تقسيم مي شوند.

الف- FLAT- CRT     ب- LCD- Color        ج- RGB- CRT        د- CRT- Mono Chrome

55- كدام يك از چاپگرهاي زير ضربه اي است؟

الف- چاپگر جوهر افشان                                   ب- جاپگر ليزري 

   ج- چاپگر ماتريس نقطه اي                              د- چاپگر حرارتي

56- كدام يك از چاپگرهاي زير غير ضربه اي است؟

الف-‌چاپگر ليزري                                 ب- چاپگر ماتريس نقطه اي         

 ج- چاپگر چرخ آفتابگردان                      د- چاپگر زنجيره اي

57- درجه وضوح يك صفحه به ... آن بستگي دارد.

الف- تعداد سلول تصويري                ب- اندازه صفحه     ج- پيكسل هاي د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند.

58- صفحه نمايشها رنگ تصاوير را با كدام يك از رنگ هاي زير شكل مي دهند؟

الف- قرمز، سفيد و آبي                 ب- قرمز، سبز و آبي   

ج- بنفش، قرمز و آبي                      د- سبز، آبي و زرد

59- گذرگاه هاي CPUها عبارتند از:    

الف- DATA BUS و CONTROL BUS                      ب- DATA BUS و ADDRESS BUS

ج- DATA BUS و ADDRESS BUS و  CONTROL BUS                د- ADDRESS BUS و  CONTROL BUS

60- هرگاه بگوييم CPUاي 64 بيتي است يعني:

الف- تعداد بيت هاي گذرگاه آدرس آن 64 است.    ب- تعداد بيت هاي گذرگاه داده آن 64 است.

ج- تعداد بيت هاي گذرگاه كنترل آن 64 استد         د- تعداد بيت هاي ثباتهاي آن 64 است.

61- CPU به واحد ………. گفته مي شود.

الف- پردازش مركزي       ب- كنترل            ج- محاسبه و منطق      د- حافظه

62- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف- عمل خواندن دستورالعمل مستقيماً از حافظه كمكي نيز مي تواند انجام گيرد.

ب- عمل ذخيره كردن نتايج مستقيماً در حافظه كمكي نيز مي تواند انجام گيرد.

ج- عمل اجراي دستورالعمل در واحد حساب و منطق انجام مي گيرد.

د- همه موارد

63- اگر كامپيوتري 16 دستگاه جانبي داشته باشد براي آدرس دهي اين 16 دستگاه حداقل به چند بيت نيازمند است؟

الف- 8             ب- 4               ج- 3                 د- 16

64- كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است؟

الف- ساعت CPU، تمام عمليات كامپيوتر را هماهنگ مي كند.

ب- خطوط انتقالي كه از طريق آنها سيگنال هاي كنترلي براي نظارت بر عمليات تمام بخشهاي كامپيوتر ارسال مي شوند، گذرگاه كنترل ناميده مي شود.

ج- پيش از اينكه يك دستورالعمل در CPU اجرا شود ابتدا بايد كشف رمز شود.

د- خطوط انتقالي كه براي انتقال داده ها بين  CPU و قسمت هاي ديگر به كامپيوتر مي رود، گذرگاه آدرس ناميده مي شود.

65- كدام يك از سخت افزارهاي زير روي برد اصلي قرار مي گيرند؟

الف- CPU           ب- كارت گرافيكي      ج- RAM              د- همه موارد

66-اكثر كنترل كننده هاي قديمي از رابط هايي به نام ……….. و ………..  استفاده مي كردند.

الف- ST-506 و ESDI  ب- ST- 506 و SCSI    ج- IDE و ESDI        د- ESCI-2 و ST-506

67- درگاه موازي قادر است ……….. داده را در هر ثانيه جا به جا كند.

الف- 2 مگا بيت     ب- 2 مگا بايت      ج- 32 بايت           د- 1024 بايت

68- CMOS يك حافظه دايم است كه ظرفيت آن حدود ………. است.

الف- 64 بايت       ب- 640 كيلوبايت    ج- 32 بايت           د- 1024 بايت

69- درگاه USB قادر است …………. داده را در هر ثانيه جا به جا كند.

الف- 2 مگا بايت    ب- 12 مگا بيت      ج- 2 مگا بيت         د- 12 مگا بايت

70- كدام يك از كارت هاي زير در گروه كارتهاي ورودي- خروجي قرار دارند؟

الف- كارت صوتي     ب- كارت گرافيك     ج- كارت ويديويي    د- گرينه هاي الف و ج

71- كدام يك از نرم افزارهاي زير كاربردي است؟

الف- Word          ب- Excel                            ج- PowerPoint          د- همه موارد

72- كدام يك از نرم افزارهاي زير سيستمي است؟

الف- سيستم عامل    ب- Excel                            ج- PowerPoint          د- Word   

73- كدام يك از موارد  زير از كاربردهاي مختلف زبان هاي برنامه نويسي است؟

الف- علمي          ب- تجاري            ج- آموزشي            د- همه موارد

74- كدام يك از سيستم عامل هاي زير تك كاربره نيست؟

الف- MS-DOS        ب- CP/M            ج- UNIX              د- OS/2

75- كدام يك از سيستم عامل هاي زير تك كاربره هستند؟

الف- OS/360         ب- UNIX            ج- CP/M              د- گزينه هاي الف و ج

76- كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي سيستم عامل MS-DOS به شمار نمي رود؟

الف- مديريت حافظه و فضاي روي ديسك

ب- قابليت استفاده از اين سيستم عامل در كامپيوترهايي كه با استاندارد IBM سازگاري دارند.

ج- اشغال فضاي كمتر حافظه                                  د- وارد كردن دستورات توسط كدهاي مخصوص غير قابل فهم

77- برنامه Windows قدرت بسيار بالايي در پردازش اطلاعات صوتي و تصويري دارد كه اصطلاحاً به آن   …مي گويند.

الف- Multimedia      ب- Multitasking       ج- Multi- User        د- Multiprogramming

78- از جمله ويژگي هاي محيط عامل Windows 3.1 كدام يك از موارد زير را مي توان نام برد؟

الف- اشتراك زماني                      ب- اجراي چند برنامه به صورت سوئيچ كردن به آنها

ج- پشتيباني از رسانه هاي ورودي/خروجي  د- همه موارد

79- ويندوز 2000 از همان فناوري كه در .  به كار گرفته شده است، بهره مي برد.

الف- ويندوز 95     ب- ويندوز NT       ج- ويندوز 98         د- ويندوز XP

80-سيستم عامل Windows NT رقيب سيستم عامل ………. محسوب مي شود.

الف- ويندوز 98     ب- ويندوز XP       ج- Novell Net ware       د- ويندوز 2000

81- هدف از ايجاد شبكه هاي كامپيوتري چيست؟

الف- مبادله اطلاعات بين كامپيوترها و استفاده اشتراكي از منابع

ب- صرفه جويي در تعداد كامپيوترها     

ج- ايجاد ارتباط فيزيكي بين كامپيوترها براي ايجاد برنامه ها 

د- دريافت و ارسال پيغام از كامپيوترهاي ديگر             

82-از كانال هاي ارتباطي مي توان    را نام برد.

الف- كابل ويژه شبكه ب- مودم            ج- خط معمولي تلفن             د- گزينه هاي الف و ج  صحيح هستند

83- كدام يك از جملات زير نادرست است؟

الف- مودم، پالس هاي ديجيتال را به آنالوگ تبديل مي كند و بالعكس.

ب- در روش سري، اطلاعات به صورت بيت به بيت و پشت سر هم در كانال ارتباطي منتقل مي شوند.

ج- شبكه گسترده معمولاً در محدوده منطقه اي كوچك از قبيل ساختمان و سازمان عمل مي كند.

د- شبكه اينترنت يك شبكه گسترده جهاني است.

84-گستردگي عمل شبكه هاي LAN نسبت به شبكه هاي WAN:

الف- كمتر است.      ب- بيشتر است.       ج- يكسان است.           د- به شكل ظاهري شبكه محلي بستگي دارد.

85- تفاوت شبكه هاي گسترده گوناگون در كدام يك از موارد زير است؟

الف- قراردادهاي تبادل اطلاعات          ب- روش هاي آدرس دهي و فناوري تبادل اطلاعات

ج- اتصالات آنها                                  د- همه موارد

86-وسايل ارتباط جمعي و كامپيوتر در انتقال اطلاعات چه تفاوتي با يكديگر دارند؟

الف- تفاوتي ندارند.                  

ب- كامپيوتر اطلاعات را تغيير داده، دسته بندي و اصلاح مي كند. 

ج- وسايل ارتباط جمعي اطلاعات را بدن تغيير انتقال مي دهند.

د- گزينه هاي ب و ج صحيح هستند.       

87-   يك شبكه خصوصي درون سازماني است.

الف- اينترنت              ب- بيت نت              ج- اينترانت               د- آرپانت

88- قسمت هاي اصلي يك سيستم ارتباط داده اي عبارتند از:

الف- كامپيوتر سرويس دهنده، كانال ارتباطي و كامپيوتر سرويس گيرنده

ب- كامپيوتر سرويس دهنده، وسيله لازم براي ارسال و دريافت داده ها، كانال ارتباطي و كامپيوتر سرويس گيرنده

ج- كامپيوتر سرويس دهنده، وسيله لازم براي ارسال و دريافت داده ها و كامپيوتر سرويس گيرنده

د- كامپيوتر سرويس دهنده، وسيله لازم براي ارسال و دريافت داده ها و كانال ارتباطي

89-…   . روشي است كه براي دسترسي به اطلاعات موجود در اينترنت از طريق مرورگرهاي  وب  به كار گرفته مي شود.

الف- بيت نت        ب- كامپيوسرو       ج- وب جهان گستر       د- آرپانت

90-   معمولاً براي اتصال دفاتر يك سازمان در يك شهر صورت مي گيرد و مي توانند اختصاصي يا عمومي باشند.

الف- شبكه WAN     ب- شبكه LAN                  ج- شبكه MAN       د- شبكه اينترنت

۹۱-.در كدام نسل ،رايانه ها از ريزپردازنده استفاده كردند

الف ) نسل اول

ب) نسل دوم

ج) نسل سوم

د) نسل چهارم

۹۲- مديريت CPU بر عهده كدام واحد است

الف ) CU

ب) CPU

ج) ALU

د) ALU وCPU

۹۳- Gb معادل كدام گزينه است

الف ) گيگابايت

ب) گيگابيت

ج) مگابيت

د) مگابايت

۹۴- توسط سيستم كد گذاري BCD چند حالت را مي توان نشان داد

الف ) 16

ب) 32

ج) 64

د)128

۹۵- در كدام حافظه پاك كردن اطلاعات توسط اعمال پالس الكتريكي صورت مي گيرد

الف ) Rom

ب) PRom

ج)  EPRom

د)  EEPRom

۹۶- جنس حافظه اصلي كامپيوتر كدام است

الف ) فلز

ب) مغناطيس

ج) نيمه هادي

د) هادي

۹۷- از كدام مورد به عنوان خروجي استفاده نمي شود

الف ) ديسك مغناطيسي

ب) صفحه نمايش

ج) نوار گردان

د) CD-Rom Driver

۹۸- كدام چاپگر را مي توان به صورت نرم افزاري ، فارسي نمود 

الف ) چرخ آفتاب گردان

ب) تسمه اي

ج) زنجيره اي

د) ماتريس نقطه اي

۹۹- كدام مورد جزء ريزپردازنده هاي شركت اينتل نيست

الف ) 8086

ب) 80186

ج) 80386

د) 80486

۱۰۰-در كدام پردازش با محدوديت شديدزماني مواجه هستيم

الف ) ترتيبي

ب) موازي

ج) محاوره اي

د) بلادرنگ

۱۰۱- كداميك جزء رسانه هاي ارتباطي نيست

الف ) سيم تلفن

ب) كابل هم محور ، فيبر نوري

ج) ماكروويو

د) تلفن

۱۰۲- كداميك از موارد زير تحت تآثير تداخل الكتريكي قرار نمي گيرد

الف ) سيم تلفن

ب) فيبر نوري

ج) كابل هم محور

د) هر سه مورد

۱۰۳-.....................واسطه اي است كه دستورات كاربر را به ..................... منتقل مي كند

الف ) نرم افزار – سخت افزار

ب) سخت افزار – نرم افزار

ج) نر افزار – سيستم عامل

د) سيستم عامل – نرم افزار

۱۰۴- ترتيب اجراي برنامه ها در كدام گزينه صحيح است

الف )  BIOS- POST – سيستم عامل

ب) POST – سيستم عامل -  BIOS

ج) POST-  BIOS – سيستم عامل

د) سيستم عامل– POST -  BIOS

۱۰۵- سيستم صدور خلافي خودرو ، كدام نوع سيستم اطلاعاتي مي باشد

الف ) اطلاعات مديريت

ب) پردازش تراكنشي

ج) مديريت پايگاه داده

د) پايگاه داده توزيع شده

۱۰۶- كدام گزينه جزء اصلي سيستم نمي باشد

الف ) هدف ، توالي

ب) ورودي ها ، خروجي ها

ج) پردازش ، فيدبك

د) ابزار ، عوامل انساني

۱۰۷- مزيت اصلي پست صوتي در مقايسه با پست الكترونيك .............. مي باشد

الف ) سهولت استفاده

ب) امنيت

ج) سرعت

د) هزينه

۱۰۸- تعيين وقت ملاقات با يك مدير از مزاياي كدام ابزار اتوماسيون اداري مي باشد

الف ) پست الكترونيك

ب) تقويم الكترونيك

ج) ويدئو كنفرانس

د) فاكس

۱۰۹-. ............ توانمندي اي است كه هوش انسان را به ماشين مي دهد

الف ) سيستم خبره

ب) رباتيك

ج) هوش ماشين

د) پردازش زبان طبيعي

۱۱۰- براي توليد نرم افزار سيستم خبره از كدام زبان مي توان استفاده كرد

الف ) C + +

ب) اسمبلي

ج) پرولوگ

د) الف و ج

 

 

الف

ب

ج

د

۹۱

 

 

 

       

۹۲

       

 

 

 

۹۳

 

       

 

 

۹۴

         

 

 

 

۹۵

 

 

 

        

۹۶

 

 

       

 

۹۷

 

 

 

       

۹۸

 

 

 

       

۹۹

 

        

 

 

۱۰۰

 

 

 

       

۱۰۱

 

 

 

       

۱۰۲

 

        

 

 

۱۰۳

         

 

 

 

۱۰۴

 

 

        

 

۱۰۵

 

 

 

       

۱۰۶

 

 

        

 

۱۰۷

          

 

 

 

۱۰۸

 

        

 

 

۱۰۹

 

 

        

 

۱۱۰

 

 

        

 

1-کامپیوتر...........

الف) یک وسیله الکترونیکی متفکر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می کند.

ب) یک وسیله الکترو مکانیکی است که داده هایی را دریافت وذخیره می کند،سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش کرده واطلاعات جدیدی تهیه می کند.

ج)یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره اطلاعات است.

د)در حقیقت یک ماشین جساب است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

 2-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)داده ها اطلاعاتی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد.

ب)اطلاعات داده هایی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد.

ج)اطلاعات داده ها ی ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.

د)داده ها اطلاعاتی هستند که مورد پردازس قرار گرفته اند.

 3-مجموعه ای که شامل اجزایی متشکل از عناصر ومداراهی الکترونیکی است..........کامپیوتر نامیده می شود.

الف)نرم افزار                    ب)سخت افزار                 ج)میان افزار                 د)برنامه

 4-واحد پردازنده مر کزی(cpu) شامل چه قسمت هایی است؟

الف)واحد کنترل،حافظه پنهان،حافظه اصلی وواحد خروجی

ب )حافظه اصلی،حافظه پنهان،واحد محاسبه ومنطق وواحد کنترل

ج) واحد محاسبه ومنطق ،واحد کنترل، حافظه پنهان

د)واحد ورودی، حافظه پنهان،واحد خروجی و حافظه اصلی

 5-در کامپیوتر واحد ALU همان ..... است.

الف)حافظه اصلی       ب)حافظه جانبی            ج)واحد کنترل               د)واحد محاسبه ومنطق

 6-علایم قابل فهم کامپیوتر .... است.

الف)حروف انگلیسی           ب)اعداد وارقام                   ج)صفر ویک                  د)علایم ریاضی

 7-هر4 مگا بایت معادل است با:

الف)4* 1024بایت              ب)4*1024*1024بایت          ج)20 2*4 بایت         د)گزینه  ب وج

 8-تفاوت ROMوRAM چیست؟

الف)تفاوتی ندارند.    ب)ROM فقط خواندنی است اما RAM فقط نوشتنی است.

ج) ROM فقط خواندنی است اما RAM خواندنی و نوشتنی است.

د)ROM ناپایدار اما RAM پایدار است.

 9-حافظه EPROM :

الف) به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.

ب)در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

ج)در خارج از کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

د)اطلاعات داخل آن براحتی قابل پاک شدن

10-کدام یک از حافظه های زیر از سرعت بیشتری  بر خور دارند؟

الف)دیسک سخت              ب)دیسک نرم                         ج)RAM                   د)نوار مغناطیسی

11-کدام یک از گزینه های زیر جزو حافظه های کمکی نیست؟

الف)CD-ROM                        ب)DVD                  ج)نوار مغناطیسی                     د)RAM

 12-کدام یک از دستگاههای زیر به عنوان دستگاه ورودی محسوب نمی شود؟

الف)  joystick                      ب)mouse                         ج) scanner                     د)monitor

 13-کدام یک از دستگاههای زیر امکان ظبط صدا را فراهم می آورد؟

الف)اهرم هدایت                ب)پویشگر                         ج)میکروفن                       د)بلند گوتاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | 13:15 | نویسنده : مهین کارگزار

آموزشگاه کامپیوتر حامد

«ویژه خواهران »

1 امنيت  به معني . است .

الف – رمز كامپيوتر                                                         ب – رمز ورود به شبكه             

ج – دسترسي محدود در زمانهاي خاص                                 د   موارد ب وج

2   خريد  و فروش  و مبادلات  تجاري  بر روي اينتر نت  ناميده مي شود.

الف- E-Library                     ب – E- Learning                ج E-Commerce                  د – E- Mail

3 پست الكترونيك  به      معروف است .

الف – E-Commerce             ب – E-Banking                  ج – Chat                               د E- Mail

4 شبكه اي كه  يك ساختمان   چند طبقه  را پوشش  مي دهد را شبكه   مي نامند.

الف Lan                            ب – Man                           ج – Wan                               د – Internet

5 شبكه اي كه ارتباط يك شهر را پوشش مي هد  راشبكه   مي نامند.

الف – Lan                            ب Man                           ج – Wan                               د – Internet

6 شبكه اي كه بااستفاده از ارتباطات ماهواره اي بر قرار مي گردد راشبكه   مي نامند.

الف – Lan                            ب – Man                           ج Wan                             د – rwnet

۷– اصطلاح  Web  بمعني چيست؟

الف يك شبكه تار عنكبوتي كه اتصالات كامپيوتري را شامل مي شود .                                    

ب – يك شبكه كوچك محلي        

ج – يك شبكه گسسته                                                       

د – يك شبكه با ناحيه شهري      

8 آرايش يا معماري شبكه را ……. گويند .

الف – Setup                         ب – Ring               ج – Star                            د Topology

9-رايج ترين معماري شبكه هاي كامپيوتري معماري …….. است .

الف – Ring                           ب – Bus                            ج Star                       د–  Protocol

12 سرعت ارتباطات در كدام معماري (Topology)  بيشتر است .

الف Star                            ب – Bus                              ج – Ring                              د – Complete

14 اتصالات  بي سيم به   معروف  است.

الف – Hard Wire                  ب – Soft Wire                     ج Wire Less                     د – Soft less

15 مقررات  و ضوابط  ارتباط  بين كامپيوتر  ها در شبكه  را اصطلاحا مي نامند.

الف –  Server                       ب – Client                           ج Protocol                       د – Token

16 اصطلاح Topology  به چه معني  مي باشد؟

الف – روابط مربوط  به ارسال پيغام                                   ب – سرعت بين كامپيوتر ها    

  ج –  تعداد كامپيوتر هاي شبكه                                     د   آرايش يا معماري شبكه

18 اصطلاح  Host به چه معني مي باشد.؟

الف براي كامپيوتر  ميزبان بكار مي رود.                         ب –  براي معماري شبكه  بكار ميرود           ج –  براي سرعت شبكه  بكار مي رود                             د –   به قطع شبكه گفته مي شود

19   كدام  پروتكل  در شبكه  اينتر نت استفاده مي شود؟

الف –  Ibm/Microsoft           ب – Appel Talk                   ج Tcp/Ip                          د – Spx/Ipx

20-   WWW مخفف كدام يك از گزينه هاي زير مي باشد

الف – Wild Web Word                                             ب World Wide Web     

  ج – Window World Web                                      د – Web Window World

21 آدرس هاي  عددي  مورد استفاده  در اينتر نت را اصطلاحا  مي نامند.

الف   Ip                        ب – Tcp                              ج – Dns                          د – الف و  ب

22-  عبارت  URL  مخفف كدام عبارت زير مي باشد.

الف –  Unique Resource Locator                                ب  Uniform Resource Locator

ج – Resource Log Uniform                                      د – Union Resource Locator

9 پروتكل  ارتباطي  جهت نقل و انتقال  اطلاعات   در وب (Web) نام دارد؟

الف – WWW                       ب – Url                               ج Http                              د – همه موارد فوق

24- عبارت  Isp  مخفف كدام عبارت زير مي باشد؟

الف Internet Service Provider                                       ب – Internet Service Protocol

ج – Internet System Provider                                         د – Internet Security Protocol

25- كدام برنامه  جهت  اتصال  به اينتر نت  بكار مي  رود.؟

الف – Internet Explorer                                               ب – Outlook Express      

 ج – Windows Explorer                                          د Network Connection

26 كدام برنامه  جهت مرور  مشاهده صفحات وب (Web)  در اينتر نت  به كار ميرود؟

الف – Internet Explorer        ب – Netscape                  ج – Java                              د   الف و ب

27 كدام  گزينه  براي حوزه ها  و موسسات آموزشي به كار مي رود؟

الف – Com                          ب – Gov                         ج   Edu                               د – Mil

28 موسسات  تجاري  از كدام گزينه  جهت  مشخص شدن  حوزه  آنها استفاده مي كنند؟

الف Com                          ب – Gov                             ج –  Edu                             د – Mil

29- جهت  ارسال  نامه به چند نقر

الف – درمقابل  عبارت  To و Ccو Bcc آدرس هاي مورد نظر را وارد مي نمائيم

ب –  در مقابل  عبارت  To   نام  آدرسهاي  مورد نظر  را وارد و آدرسها را با علامتهاي < >  از يكديگر جدا مي كنيم .

ج –  در قسمت بدنه  آدرسهاي مورد نظر  را وارد مي كنيم                                 

د   الف و ب  هر دو  صحيح مي باشند.

30   در صورتيكه قصد داشته باشيم به نامه هائي كه براي ما رسيده  پاسخ  دهيم  از دكمه  استفاده مي كنيم.

الف Reply                      ب – Forward              ج – Send/Receive                  د – File Attached

31- در صورتيكه  بخواهيد نامه اي  كه به شما  فرستاده شده به شخص ديگري  ارسال نمائيد  از كدام گزينه استفاده مي كنيد؟

الف – Reply                         ب Forward              ج – Send/Receive                د – File Attached

32- ارسال  و دريافت نامه هاي پست  الكترونيكي E-Mail   با كدام برنامه امكان پذير  مي باشد؟

الف –  Windows Explorer                                   ب Outlook Express      

   ج – Ms-Word                                                د –  هيچكدام

33 كدام عبارت به معني نوشتن نامه الكترونيكي مي باشد؟

الف – Send                      ب – Write                           ج Compose                      د – Message

34   به قسمت Ali در آدرس …Ali@hotmail.com گفته مي شود.

الف ID                    ب – Domain Name              ج – Object                          د – User Name

35 به قسمت hotmail.com در آدرس Ali@hotmail.com  اصطلاحاً . گفته مي شود.

الف – ID                       ب Domain Name              ج – Object                          د – User Name

36 نامه هاي ارسال شده در كدام پوشه نگهداري مي شوند؟

الف – Inbox                      ب – Outbox                        ج Sent Item                      د – Send

37 نامه هاي دريافت شده در كدام پوشه نگهداري مي شوند؟

الف Inbox         ب – Outbox                        ج – Sent Item                      د – گزينه هاي الف و ب

38- ارسال تصوير به همراه نامه هاي الكترونيكي با كدام گزينه انجام مي شود ؟

الف- New File                 ب- File Attachment              ج- Subject                د-Insert Picture

39 موضوع نامه الكترونيكي در كدام قسمت درج مي شود؟

الف – Body                ب – To                                ج Subject                         د – همه گزينه ها

                                                                                    Amozeshgah Hamed (ویژه خواهران) - نمونه سوالات ICDL درجه 2

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین